• Bán Hoa Hồi xứ lạng ..... MẮc ca làm giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 8/3/13

  1. bibiphong2009 Nhà nông nghiệp dư

   Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.

   - Đào mạ là giống
   - Cây Sưa giống
   - Mắc ca ghép và thực sinh
   - Hồi Lạng Sơn
   - Hạt giống Hông
   - Hạt giống Tô Mộc
   - Thông mã vĩ
   - Mắt Phượng
   ////////

   Xin cảm ơn.
   ĐIện thoai: 0915.107.688
    
   Đang tải...
  2. bibiphong2009

   bibiphong2009 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   252
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Lâm nghiệp
   Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.
   - Cây Sưa giống
   - Mắc ca ghép và thực sinh
   - Hồi Lạng Sơn
   - Hạt giống Hông
   - Hạt giống Tô Mộc
   - Thông mã vĩ
   - Mắt Phượng

   Xin cảm ơn.
   ĐIện thoai: 0915.107.688
    
  3. bibiphong2009

   bibiphong2009 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   252
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Lâm nghiệp
   Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.

   - Đào mạ là giống
   - Cây Sưa giống
   - Mắc ca ghép và thực sinh
   - Hồi Lạng Sơn
   - Hạt giống Hông
   - Hạt giống Tô Mộc
   - Thông mã vĩ
   - Mắt Phượng
   ////////

   Xin cảm ơn.
   ĐIện thoai: 0915.107.688. rất mong dược hợp tác.
    
  4. bibiphong2009

   bibiphong2009 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   252
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Lâm nghiệp
   Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.

   - Đào mạ là giống
   - Cây Sưa giống
   - Mắc ca ghép và thực sinh
   - Cây Hồi giống Lạng Sơn
   - Hạt giống Hông
   - Hạt giống Tô Mộc
   - Thông mã vĩ
   - Mắt Phượng
   ////////

   Xin cảm ơn.
   ĐIện thoai: 0915.107.688. rất mong dược hợp tác.
    
  5. bibiphong2009

   bibiphong2009 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   252
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Lâm nghiệp
   Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.

   - Đào mạ là giống
   - Cây Sưa giống
   - Mắc ca ghép và thực sinh
   - Hồi Lạng Sơn
   - Hạt giống Hông
   - Hạt giống Tô Mộc
   - Thông mã vĩ
   - Mắt Phượng
   ////////

   Xin cảm ơn.
   ĐIện thoai: 0915.107.688
    
  6. bibiphong2009

   bibiphong2009 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   252
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Lâm nghiệp
   Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.

   - Đào mạ là giống
   - Cây Sưa giống
   - Mắc ca ghép và thực sinh
   - Hồi Lạng Sơn
   - Hạt giống Hông
   - Hạt giống Tô Mộc
   - Thông mã vĩ
   - Mắt Phượng
   ////////

   Xin cảm ơn.
   ĐIện thoai: 0915.107.688
    
  7. bibiphong2009

   bibiphong2009 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   252
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Lâm nghiệp
   Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.

   - Đào mạ là giống
   - Cây Sưa giống
   - Mắc ca ghép và thực sinh
   - Hồi Lạng Sơn
   - Hạt giống Hông
   - Hạt giống Tô Mộc
   - Thông mã vĩ
   - Mắt Phượng
   ////////

   Xin cảm ơn.
   ĐIện thoai: 0915.107.688
    
  8. bibiphong2009

   bibiphong2009 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   252
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Lâm nghiệp
   Cơ sở chúng tôi hiện có một số giống cây có thể cấp cho mọi người. Rất mong được hợp tác đảm bảo cây tốt, giá cả phải chăng.
   - Cây Sưa giống
   - Mắc ca ghép và thực sinh
   - Hồi Lạng Sơn
   - Hạt giống Hông
   - Hạt giống Tô Mộc
   - Mắt Phượng...............

   Xin cảm ơn.
   ĐIện thoai: 0915.107.688. rất mong dược hợp tác.[/QUOTE]
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...