Hợp tác đầu tư làm nông nghiệp hữu cơ tại Lâm Thao - Phú Thọ

Thọ Th

Nhà nông tập sự
#1
Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
Mình là Ngô Đức Thọ, đang công tác trong Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ. Mình có khát vọng làm nông nghiệp sạch, cụ thể là làm nông nghiệp hữu cơ theo đúng chất lượng ngày xưa ông cha làm nhưng với phương thức quản lý mới, cách làm mới. Như người Nhật nói, làm nông nghiệp bằng cả trái tim!
Hiện tại, nhà mình có khoảng 4 xào ruộng (khoảng 1300m2) nằm rải rác, mình sẽ chuyển đổi để lấy ruộng gần nhau để xóa bờ thửa. Tiếp tục thuê đổi 1000m2 đất 5-8 năm của các hộ liền kề để đủ diện tích canh tác quy mô nhỏ.
Đầu ra mình cũng có kinh nghiệm, vợ mình đã mở một cửa hàng thực phẩm sạch ở HN, nhu cầu rất lớn, kinh doanh hiệu quả nhưng do bất hòa về vốn để mở rộng và cổ phần vì thế đã rút. Nhưng hiện tại cửa hàng vẫn hoạt động, doanh thu có thể đạt 100-150tr/ tháng từ rau củ quả sạch. Với kinh nghiệm đó, đầu ra cho sản phẩm không khó. Thị trường rất tiềm năng. Từ Lâm Thao đi Hà Nội cũng chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi.
Nhưng hiện giờ mình gặp khó khăn về vốn, con người, và kinh nghiệm sản xuất.
Nếu anh em chung chí hướng có thể hợp tác, mọi thỏa thuận đều căn cứ trên hợp đồng kinh tế, đảm bảo quyền lợi các bên trước pháp luật.
Rất mong sự hợp tác của anh chị em tâm huyết.
Trân trọng cảm ơn.
Sđt: 0947711117
Email: ndtho19@gmail.com
 

#3
Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
Mình là Ngô Đức Thọ, đang công tác trong Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ. Mình có khát vọng làm nông nghiệp sạch, cụ thể là làm nông nghiệp hữu cơ theo đúng chất lượng ngày xưa ông cha làm nhưng với phương thức quản lý mới, cách làm mới. Như người Nhật nói, làm nông nghiệp bằng cả trái tim!
Hiện tại, nhà mình có khoảng 4 xào ruộng (khoảng 1300m2) nằm rải rác, mình sẽ chuyển đổi để lấy ruộng gần nhau để xóa bờ thửa. Tiếp tục thuê đổi 1000m2 đất 5-8 năm của các hộ liền kề để đủ diện tích canh tác quy mô nhỏ.
Đầu ra mình cũng có kinh nghiệm, vợ mình đã mở một cửa hàng thực phẩm sạch ở HN, nhu cầu rất lớn, kinh doanh hiệu quả nhưng do bất hòa về vốn để mở rộng và cổ phần vì thế đã rút. Nhưng hiện tại cửa hàng vẫn hoạt động, doanh thu có thể đạt 100-150tr/ tháng từ rau củ quả sạch. Với kinh nghiệm đó, đầu ra cho sản phẩm không khó. Thị trường rất tiềm năng. Từ Lâm Thao đi Hà Nội cũng chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi.
Nhưng hiện giờ mình gặp khó khăn về vốn, con người, và kinh nghiệm sản xuất.
Nếu anh em chung chí hướng có thể hợp tác, mọi thỏa thuận đều căn cứ trên hợp đồng kinh tế, đảm bảo quyền lợi các bên trước pháp luật.
Rất mong sự hợp tác của anh chị em tâm huyết.
Trân trọng cảm ơn.
Sđt: 0947711117
Email: ndtho19@gmail.com
Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
Mình là Ngô Đức Thọ, đang công tác trong Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ. Mình có khát vọng làm nông nghiệp sạch, cụ thể là làm nông nghiệp hữu cơ theo đúng chất lượng ngày xưa ông cha làm nhưng với phương thức quản lý mới, cách làm mới. Như người Nhật nói, làm nông nghiệp bằng cả trái tim!
Hiện tại, nhà mình có khoảng 4 xào ruộng (khoảng 1300m2) nằm rải rác, mình sẽ chuyển đổi để lấy ruộng gần nhau để xóa bờ thửa. Tiếp tục thuê đổi 1000m2 đất 5-8 năm của các hộ liền kề để đủ diện tích canh tác quy mô nhỏ.
Đầu ra mình cũng có kinh nghiệm, vợ mình đã mở một cửa hàng thực phẩm sạch ở HN, nhu cầu rất lớn, kinh doanh hiệu quả nhưng do bất hòa về vốn để mở rộng và cổ phần vì thế đã rút. Nhưng hiện tại cửa hàng vẫn hoạt động, doanh thu có thể đạt 100-150tr/ tháng từ rau củ quả sạch. Với kinh nghiệm đó, đầu ra cho sản phẩm không khó. Thị trường rất tiềm năng. Từ Lâm Thao đi Hà Nội cũng chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi.
Nhưng hiện giờ mình gặp khó khăn về vốn, con người, và kinh nghiệm sản xuất.
Nếu anh em chung chí hướng có thể hợp tác, mọi thỏa thuận đều căn cứ trên hợp đồng kinh tế, đảm bảo quyền lợi các bên trước pháp luật.
Rất mong sự hợp tác của anh chị em tâm huyết.
Trân trọng cảm ơn.
Sđt: 0947711117
Email: ndtho19@gmail.com
Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
Mình là Ngô Đức Thọ, đang công tác trong Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ. Mình có khát vọng làm nông nghiệp sạch, cụ thể là làm nông nghiệp hữu cơ theo đúng chất lượng ngày xưa ông cha làm nhưng với phương thức quản lý mới, cách làm mới. Như người Nhật nói, làm nông nghiệp bằng cả trái tim!
Hiện tại, nhà mình có khoảng 4 xào ruộng (khoảng 1300m2) nằm rải rác, mình sẽ chuyển đổi để lấy ruộng gần nhau để xóa bờ thửa. Tiếp tục thuê đổi 1000m2 đất 5-8 năm của các hộ liền kề để đủ diện tích canh tác quy mô nhỏ.
Đầu ra mình cũng có kinh nghiệm, vợ mình đã mở một cửa hàng thực phẩm sạch ở HN, nhu cầu rất lớn, kinh doanh hiệu quả nhưng do bất hòa về vốn để mở rộng và cổ phần vì thế đã rút. Nhưng hiện tại cửa hàng vẫn hoạt động, doanh thu có thể đạt 100-150tr/ tháng từ rau củ quả sạch. Với kinh nghiệm đó, đầu ra cho sản phẩm không khó. Thị trường rất tiềm năng. Từ Lâm Thao đi Hà Nội cũng chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi.
Nhưng hiện giờ mình gặp khó khăn về vốn, con người, và kinh nghiệm sản xuất.
Nếu anh em chung chí hướng có thể hợp tác, mọi thỏa thuận đều căn cứ trên hợp đồng kinh tế, đảm bảo quyền lợi các bên trước pháp luật.
Rất mong sự hợp tác của anh chị em tâm huyết.
Trân trọng cảm ơn.
Sđt: 0947711117
Email: ndtho19@gmail.com
Xin chào mình là thành viên mới mình là một cô giáo nhưng mình cũng khát vọng làm giàu từ những sản phẩm nông nghiệp của chính bản thân làm ra mình có dự án phát triển rau sạch và các cây thuốc rừng .Mình đặc biệt thích dự án cây rau dớn
Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
Mình là Ngô Đức Thọ, đang công tác trong Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ. Mình có khát vọng làm nông nghiệp sạch, cụ thể là làm nông nghiệp hữu cơ theo đúng chất lượng ngày xưa ông cha làm nhưng với phương thức quản lý mới, cách làm mới. Như người Nhật nói, làm nông nghiệp bằng cả trái tim!
Hiện tại, nhà mình có khoảng 4 xào ruộng (khoảng 1300m2) nằm rải rác, mình sẽ chuyển đổi để lấy ruộng gần nhau để xóa bờ thửa. Tiếp tục thuê đổi 1000m2 đất 5-8 năm của các hộ liền kề để đủ diện tích canh tác quy mô nhỏ.
Đầu ra mình cũng có kinh nghiệm, vợ mình đã mở một cửa hàng thực phẩm sạch ở HN, nhu cầu rất lớn, kinh doanh hiệu quả nhưng do bất hòa về vốn để mở rộng và cổ phần vì thế đã rút. Nhưng hiện tại cửa hàng vẫn hoạt động, doanh thu có thể đạt 100-150tr/ tháng từ rau củ quả sạch. Với kinh nghiệm đó, đầu ra cho sản phẩm không khó. Thị trường rất tiềm năng. Từ L cao âm Thao đi Hà Nội cũng chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi.
Nhưng hiện giờ mình gặp khó khăn về vốn, con người, và kinh nghiệm sản xuất.
Nếu anh em chung chí hướng có thể hợp tác, mọi thỏa thuận đều căn cứ trên hợp đrưnồng kinh tế, đảm bảo quyền lợi các bên trước pháp luật.
Rất mong sự hợp tác của anh chị em tâm huyết.
Trân trọng cảm ơn.
Xin chào anh em là một cô giáo công tác ở Yên Bái nhưng cũng có khát vọng làm giàu từ sản phẩm nông nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình . Em đang quan tâm đến các loại rau rừng, cây thuốc rừng, đặc biệt là cây rau dớn ... và một số sản phẩm từ chăn nuôi sạch. Tài sản của e là diện tích rừng tái sinh ( Có thể chăn thả và trồng một số loại rau và thuốc, một số diện tích trắng có thể canh tác các sản phẩm khác ... Vị trí gần đường tốc nên việc lưu thông cũng khá thuận tiện . Dự án cây rau rừng ( rau dớn)) sẽ phát triển nếu có đối tác lo đầu ra. Rất vui nếu được hợp tác với anh
Nếu anh có nhu cầu thì hãy liên hệ với em theo địa chỉ : khaihan1321@gmail.com
sđt : 0966452810( e bị mất máy đang làm lại sim hãy gọi lại hôm khác nếu thuê bao không liên lạc được hoặc liên hệ qua số 0979143475 gặp e Thoa)
 
#4
Em cũng có dự án sản xuất rau hữu cơ. Nhưng mà thiếu vốn & kĩ thuật quá, nhất là khâu tìm đầu ra cho sản phẩm. Các bác có cách nào không mách em với
 
#6
Nghe tên rau dớn thấy là lạ. Loại cây này mình đi công tác vùng Tân Sơn, Yên Lập gặp rất nhiều, nhưng quả thật không nghĩ đây là một loại rau :)
Bác làm ở sở NN lại là người Phú Thọ mà lại nói rau dớn lạ thì em cũng chịu. Cán bộ lẽ ra phải biết nhiều,cực nhiều mới hướng dẫn được cho bà con.
 

Thọ Th

Nhà nông tập sự
#7
Bác làm ở sở NN lại là người Phú Thọ mà lại nói rau dớn lạ thì em cũng chịu. Cán bộ lẽ ra phải biết nhiều,cực nhiều mới hướng dẫn được cho bà con.
Quả thật trc kia mình chưa nghe đến rau này, và cũng chưa từng ăn. Mình có tham khảo một số ae trong ngành thì biết vùng Thanh Sơn, Tân Sơn, một số bản cao, gần suối có mọc rau này nhưng không nhiều. Bà con có mang xuống chợ phiên bán.
Cán bộ ngành nhưng chuyên môn thủy lợi, những kiến thức trong toàn ngành cần rất nhiều thời gian tích lũy, mình sẽ cố gắng. Cảm ơn bạn đóng góp, phê bình.
 

#8
Quả thật trc kia mình chưa nghe đến rau này, và cũng chưa từng ăn. Mình có tham khảo một số ae trong ngành thì biết vùng Thanh Sơn, Tân Sơn, một số bản cao, gần suối có mọc rau này nhưng không nhiều. Bà con có mang xuống chợ phiên bán.
Cán bộ ngành nhưng chuyên môn thủy lợi, những kiến thức trong toàn ngành cần rất nhiều thời gian tích lũy, mình sẽ cố gắng. Cảm ơn bạn đóng góp, phê bình.
Hi em trêu bác đấy, lúc trưa gọi vào số mobile nhưng thấy bác máy bận. Em định hỏi thăm dự định nông nghiệp hữu cơ của bác run đên đâu rùi ?
 

khoanhsac

Nhà nông tập sự
#9
Bạn thử làm 1 kế hoạch về công việc bạn cần triển khai xem. Vốn sẽ cần bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu. Chú ý giá nhân công và người quản lý.
Hiện theo tôi thì cái khó là con người: Vốn và những thứ khác tôi đều khắc phục được. Nếu kế hoạch của bạn ok, có thể bàn chuyện hợp tác. Có gì bạn cứ mail: khoanhsac@gmail.com.
 

Thọ Th

Nhà nông tập sự
#10
Mình đang chờ nhận một số giống cà chua lạ, hợp tác trồng thử nghiệm với 1 vài nông dân có kinh nghiệm trồng cà chua ở Tam Nông trước khi nhân rộng. Ngoài ra mình cũng định làm về hoa dạ yến thảo.
Rất vui khi được ace quan tâm.
[DOUBLEPOST=1461123505,1461098246][/DOUBLEPOST]Rất mong nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của ace trên diễn đàn.
 
#11
Bạn thử làm 1 kế hoạch về công việc bạn cần triển khai xem. Vốn sẽ cần bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu. Chú ý giá nhân công và người quản lý.
Hiện theo tôi thì cái khó là con người: Vốn và những thứ khác tôi đều khắc phục được. Nếu kế hoạch của bạn ok, có thể bàn chuyện hợp tác. Có gì bạn cứ mail: khoanhsac@gmail.com.
Bác cho hỏi theo bác thì khi chọn người cộng sự cần điều kiện gì. Ta phải nói với họ những gì để mời làm cộng sự, hoặc họ muốn nghe gì để làm cơ sở cộng sự
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH