HƯNG YÊN-bán gà đông tảo

#1
Gà đông tảo

hiện nay gia đình tôi tại ĐÔNG TẢO-KHOÁI CHÂU HƯNG YÊN có nhiều chủng loại gà đông tảo.ai có nhu cầu xin liên hệ

XUÂN HIỂU 0984.158.756

chi tiết xem tại website:http://gadongtaohy.com/
 

#2
Hiện nhà tôi đang nuôi rất nhiều gà đông tảo, ai có nhu cầu liên hệ mua giống gà quý xin liên hệ
XUÂN HIỂU
Địa chỉ: xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
SĐT: 0984158756
GÀ ĐÔNG TẢO BẠN NÊN MUA TẠI ĐÔNG TẢO
chi tết tại web site:http://gadongtaohy.com/
 
#3
Hiện nhà tôi đang nuôi rất nhiều gà đông tảo, ai có nhu cầu liên hệ mua giống gà quý xin liên hệ
XUÂN HIỂU
Địa chỉ: xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
SĐT: 0984158756
GÀ ĐÔNG TẢO BẠN NÊN MUA TẠI ĐÔNG TẢO
chi tết tại web site:http://gadongtaohy.com/
 
#4
MINH O XA DONG TAO Hiện nhà tôi đang nuôi rất nhiều gà đông tảo, ai có nhu cầu liên hệ mua giống gà quý xin liên hệ
Anh Vương
Địa chỉ: Thôn Đông Kim, xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
SĐT: 0976346616
GÀ ĐÔNG TẢO PHẢI MUA Ở ĐÔNG TẢO THÌ MỚI CHÂN TO VÀ CHUẨN GIỐNG VÌ ĐÓ LÀ GỐC CỦA LOÀI GÀ ĐÔNG TẢO
THAM KHAO TAI http://bangadongtao.net/
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9LCVKwnuTE4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
chủ trại gà: ĐỖ QUỐC VƯƠNG- BÁN GÀ ĐÔNG TẢO THUẦN CHỦNG
địa chỉ: ĐÔNG TẢO/KHOÁI CHÂU/HƯNG YÊN
website: http://bangadongtao.net/
 
Last edited:
#6
hiện nay gia đ&igrave;nh t&ocirc;i tại Đ&Ocirc;NG TẢO-KHO&Aacute;I CH&Acirc;U HƯNG Y&Ecirc;N c&oacute; nhiều g&agrave; đ&ocirc;ng tảo giống.ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ<br /> <br /> XU&Acirc;N HIỂU 0984.158.756<div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">chi tiết xem tại website:<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gadongtaohy.com/">http://gadongtaohy.com/</a><br /> <img border="0" src="http://gadongtaohy.com/images/stories/sanpham/img_1057.jpg" /><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ XUÂN HIỂU
- Địa chỉ: ĐÔNG TẢO KHOÁI CHÂU -HƯNG YÊN
- Điện thoại: 0984158756 - Fax:
- email: gadongtao2223@gmail.com
 
Last edited:
#9
ban ga 9 cua voi 9 nga ban ga 89 cua

voi 9 nga ban ga 89 cua tai phu tho+ thanh pho ha noi ,,nhan giao hang toan mien bac nhiet tinh chu dao dat mog dc su qoan tam tim hieu cua tap the ace nha hang khach san lh 0985394987 voi gia ca thap nhat
 
#13
hiện nay gia đ&igrave;nh t&ocirc;i tại Đ&Ocirc;NG TẢO-KHO&Aacute;I CH&Acirc;U HƯNG Y&Ecirc;N c&oacute; nhiều g&agrave; đ&ocirc;ng tảo giống.ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ<br /> <br /> XU&Acirc;N HIỂU 0984.158.756<div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">chi tiết xem tại website:<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gadongtaohy.com/">http://gadongtaohy.com/</a><br /> <img border="0" src="http://gadongtaohy.com/images/stories/sanpham/img_1057.jpg" /><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ XUÂN HIỂU
- Địa chỉ: ĐÔNG TẢO KHOÁI CHÂU -HƯNG YÊN
- Điện thoại: 0984158756 - Fax:
- email: gadongtao2223@gmail.com
upppppppppppppppp
 
#14
upppppppppppppppp

--------

hiện nay gia đ&igrave;nh t&ocirc;i tại Đ&Ocirc;NG TẢO-KHO&Aacute;I CH&Acirc;U HƯNG Y&Ecirc;N c&oacute; nhiều g&agrave; đ&ocirc;ng tảo giống.ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ<br /> <br /> XU&Acirc;N HIỂU 0984.158.756<div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">chi tiết xem tại website:<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gadongtaohy.com/">http://gadongtaohy.com/</a><br /> <img border="0" src="http://gadongtaohy.com/images/stories/sanpham/img_1057.jpg" /><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ XUÂN HIỂU
- Địa chỉ: ĐÔNG TẢO KHOÁI CHÂU -HƯNG YÊN
- Điện thoại: 0984158756 - Fax:
- email: gadongtao2223@gmail.com
uppppppppppppp
 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH