Lên non ngắm kỳ hoa dị thảo

NQ_Toan

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
#1
Một số loài phong lan và loài thực vật hiển hoa cận sinh, sống ở vùng núi cao: nhiệt độ thấp, ẩm ướt.

Trồng được, bắt chúng ra hoa là cả một nghệ thuật và hàng đống phí tổn.


 

#2
Những loại lan này chỉ có GIÁ TRỊ SƯU TẦM chứ không có giá trị về thương mại, kinh tế nhé bác. KHÓ LẮM bỏ qua nhé!
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH