• Lớp học nuôi cấy mô

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 13/10/11

  1. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%">Giới thiệu</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với mục đ&iacute;ch đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực kỹ thuật về nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật cũng như phổ biến kỹ thuật nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật đến những người y&ecirc;u th&iacute;ch kỹ thuật n&agrave;y, Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao dự kiến mở lớp &ldquo;<strong>KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CẤY M&Ocirc; TẾ B&Agrave;O THỰC VẬT<span style="color: black">&rdquo;</span></strong> tại Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao - Ấp 1 &ndash; Phạm Văn Cội &ndash; Củ Chi, nhằm phổ biến kỹ thuật nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật theo ti&ecirc;u ch&iacute; của Trung t&acirc;m.</span></p> <p align="center" style="margin-left: 36pt; text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%">Mục ti&ecirc;u đ&agrave;o tạo v&agrave; quyền lợi học vi&ecirc;n</span></strong></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">1. Mục ti&ecirc;u đ&agrave;o tạo</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang bị kiến thức cơ bản về nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật cũng như c&aacute;c thiết bị cần thiết, cũng như c&aacute;ch pha c&aacute;c m&ocirc;i trường cần thiết cho nu&ocirc;i cấy m&ocirc;. Về thực h&agrave;nh c&aacute;c học vi&ecirc;n sẽ được thực h&agrave;nh c&aacute;c kỹ năng cần thiết như pha m&ocirc;i trường, kỹ thuật cấy chuyền&hellip;tại ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm nu&ocirc;i cấy m&ocirc; của trung t&acirc;m.</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">2. Quyền lợi học vi&ecirc;n</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kết th&uacute;c kh&oacute;a học, ngo&agrave;i những kiến thức c&oacute; được, học vi&ecirc;n sẽ c&oacute; điều kiện tham quan học hỏi m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i cấy m&ocirc; cũng như c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh canh t&aacute;c n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao tại Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao. </span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được tư vấn c&ocirc;ng nghệ v&agrave; thiết kế một ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm nu&ocirc;i cấy m&ocirc; khi c&oacute; nhu cầu. </span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được cấp chứng chỉ chứng nhận đ&atilde; tham gia lớp học &ldquo;Kỹ thuật nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật&rdquo; do trung t&acirc;m cấp</span></p> <p align="center" style="margin: 3pt 0cm; text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%">Đối tượng v&agrave; chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">1. Đối tượng</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiếp nhận học vi&ecirc;n l&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n, sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n,<span style="color: red"> </span>đơn vị c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu kỹ thuật nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật.</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">2. Chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">L&yacute; thuyết ( 2 buổi):</span></strong></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ </span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Tổng quan về nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +&nbsp; C&aacute;c kỹ thuật nu&ocirc;i cấy m&ocirc; cơ bản </span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ Giới thiệu c&aacute;c m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy phổ biến trong nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật</span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ Giới thiệu c&aacute;c dụng cụ v&agrave; trang thiết bị sử dụng trong nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật</span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Thực h&agrave;nh ( 4 buổi): </span></strong></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ </span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Tập pha c&aacute;c m&ocirc;i trường cần thiết </span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ </span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Khử tr&ugrave;ng mẫu cấy v&agrave; v&ocirc; mẫu</span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ Cấy chuyền giữ giống v&agrave; cấy chuyền nh&acirc;n chồi</span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ </span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Tạo c&acirc;y con ho&agrave;n chỉnh in vitro</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 3pt 28.5pt; text-align: justify; text-indent: -1.5pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ Chọn lọc những c&acirc;y đủ điều kiện để huấn luận ra vườn ươm v&agrave; học kỹ thuật chăm s&oacute;c hậu nu&ocirc;i cấy m&ocirc;</span></p> <p align="center" style="margin: 3pt 0cm; text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%">Đăng k&yacute; tham gia</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm 3pt 37.05pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">- Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Ph&ograve;ng Quản l&yacute; Khoa học v&agrave; Chuyển giao C&ocirc;ng nghệ - Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao.</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 3pt 37.05pt; text-align: justify; text-indent: -37.05pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐC</span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">: Ấp 1 &ndash; Phạm Văn Cội &ndash; Củ Chi &ndash; TP. Hồ Ch&iacute; Minh hoặc Văn ph&ograve;ng 499 <br /> CMT8 &ndash; P.13 &ndash; Q.10 &ndash; TP. HCM. </span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT</span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">: 083.5375910. <strong>FAX</strong>: 083.7949743</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Học ph&iacute; : 500.000/ 1học vi&ecirc;n</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 3pt 54pt; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">- Trung t&acirc;m sẽ mở lớp học h&agrave;ng th&aacute;ng khi c&oacute; đủ số học vi&ecirc;n đăng k&yacute;, nếu c&oacute; nhu c&aacute;c cơ quan c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; letter-spacing: -1pt"><br />Phạm Huỳnh Ngọc T&uacute;. DD: 0917102610, Email: <a href="mailto:phamhuynhngoctu@gmail.com">Phamhuynhngoctu@gmail.com</a></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%" /></p> <p style="margin: 3pt 0cm; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; letter-spacing: -1pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; letter-spacing: -1.2pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nguyễn&nbsp; Đăng&nbsp; Cương.&nbsp; DD: 01686862471 Email:<span /><a href="mailto:Nguyendangcuong.260388@gmail.com">Nguyendangcuong.260388@gmail.com</a></span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nông nghiệp công nghệ cao( AHTP)
   - Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi
   - Điện thoại: - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...
  2. ntntrinh

   ntntrinh Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   1
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Học viên
   Các khóa học đào tạo tại trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao

   Gửi các anh, chị, em thông tin mới về các lớp học thường xuyên tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TPHCM
   KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC
   MỘT SỐ LOẠI HOA LAN PHỔ BIẾN HẬU NUÔI CẤY MÔ​

   1. Mục đích:
   - Giới thiệu mô hình trồng hoa lan cắt cành – mô hình của cơ cấu nông nghiệp đô thị.
   - Phổ biến kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại lan cắt cành hậu nuôi cấy mô.
   - Giúp người dân có kiến thức để lập vườn và chăm sóc vườn lan tốt hơn nhằm chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng đô thị và nâng cao thu nhập.
   2. Thời gian: theo nhu cầu của học viên
   3. Địa điểm: Khu NNCNC và các vườn lan ở Củ Chi
   4. Nội dung khóa học:
   4.1 Nội dung:

   Giới thiệu các loài lan
   Thị trường hoa lan cắt cành
   Đặc điểm cây và hoa
   Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản
   Điều kiện ngoại cảnh
   Nước tưới và cách tưới nước
   Phân bón và cách bón phân
   Sâu bệnh hại chính - Phòng trị

   Giá thể trồng lan
   Cách trồng
   Thiết kế vườn lan
   Nhân giống lan
   Thực hành tách, chiết, trồng

   Quản lý vườn lan
   Hiệu quả kinh tế
   Xử lý ra hoa theo nhu cầu
   Công nghệ mới trong sản xuất lan cắt cành

   4.2 Yêu cầu khóa học
   Nắm bắt được kiến thức và kỹ năng thực hành trong việc trồng và chăm sóc hoa lan hậu nuôi cấy mô
   4.3 Số lượng: tùy theo nhu cầu của lớp học
   4.4 Phương pháp học tập: Lý thuyết song song thực hành
   4.5 Học phí: 2.000.000/HV (có thể thay đổi tùy theo chi phí vật tư gảing dạy)

   Ghi danh tại: Phòng Quản lý Khoa học và Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.
   Ấp 01, đường Phạm Văn Cội, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, HCM.
   Hoặc liên hệ đăng ký qua ĐT: 08 3 5375910, DĐ: 0917 10 26 10 (C.Tú)
   Email: qlkhcgcn.ahtp@gmail.com


   KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG MỘT SỐ LOẠI HOA LAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ
   1. Nội dung khóa học: bao gồm lý thuyết và thực hành
   - Nội dung 1: Giới thiệu khái niệm cơ bản về phương pháp nuôi cấy mô;
   - Nội dung 2: Giới thiệu một số trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất sử dụng trong phương pháp nuôi cấy;
   - Nội dung 3: Giới thiệu các thao tác cơ bản về phương pháp nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm;
   - Thực hành: tham quan phòng thí nghiệm, thực hành một số thao tác cơ bản: chuẩn bị hóa chất, pha môi trường…
   2. Thời gian học: theo nhu cầu học viên
   3. Địa điểm học: Phòng thí nghiệm Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao - Ấp 1 – Phạm Văn Cội - Tp. Hồ Chí Minh.
   4. Số lượng học viên: 01-05 HV/lớp
   5. Học phí: 2.000.000/HV (có thể thay đổi tùy theo chi phí vật tư)
   6. Ghi danh tại: Phòng Quản lý Khoa học và Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
   ĐC: Ấp 1 – Phạm Văn Cội - Tp. Hồ Chí Minh
   ĐT: 08 3 5375910 DĐ: 0934589109 (C. Trinh)
   Email: qlkhcgcn.ahtp@gmail.com
    
   Last edited: 10/10/12

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...