• Lưu trữ - thông tin kiến thức nông nghiệp của riêng tôi

  Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 24/5/15

  1. lecongtuananh Nhà nông chính hiệu

   Có những wed hay những log hay hay những cái gì liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp cho một mô hình nông nghiệp của mình - tôi tạm lưu trữ tại đây .

   các bạn cho ý kiến của mình nhé !


   Cảm ơn !
   --- @ 24/5/15 ---
   http://www.vietlinh.vn/
   --- @ 24/5/15 ---
   http://traicabakhoa.vn/home/trang-chu.html
   --- @ 24/5/15 ---
   http://hoinongdan.cantho.gov.vn/
   --- @ 24/5/15 ---
   Mì đủ loại đủ giá từ 2000đ -6000d/kg..nuôi hà vịt cá điều được.sẽ giảm chi phí và lợi nhuận cao hơn.mọi người thử xem nhé.cảm ơn.lh: 01674706450.tân.hoặc tanbui474@gmail.com
   --- @ 24/5/15 ---

   --- @ 24/5/15 ---
   http://luongk29.blogspot.com/
   --- @ 24/5/15 ---
   http://www.aquabird.com.vn/
   --- @ 24/5/15 ---
   http://www.yeuthucung.com/
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   http://www.danhba24h.com/
   --- @ 24/5/15 ---
   upload_2015-5-24_7-8-8.jpeg
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
    
   Last edited: 1/10/15
   Đang tải...
  2. lecongtuananh

   lecongtuananh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   875
   Đã được thích:
   1.010
   Nghề nghiệp:
   tu do
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   upload_2015-5-24_8-15-15.jpeg
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
    
  3. lecongtuananh

   lecongtuananh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   875
   Đã được thích:
   1.010
   Nghề nghiệp:
   tu do
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 24/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   upload_2015-5-25_3-37-49.jpeg
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
    
   tuanmaivnmotnua thích bài này.
  4. lecongtuananh

   lecongtuananh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   875
   Đã được thích:
   1.010
   Nghề nghiệp:
   tu do
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   https://www.google.com/url?sa=i&rct...ZD3YYblwxBakiKI8OHeGuM1Q&ust=1432647901725779
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
    
   motnua thích bài này.
  5. lecongtuananh

   lecongtuananh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   875
   Đã được thích:
   1.010
   Nghề nghiệp:
   tu do
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   upload_2015-5-25_8-43-34.jpeg upload_2015-5-25_8-43-34.jpeg
    
  6. lecongtuananh

   lecongtuananh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   875
   Đã được thích:
   1.010
   Nghề nghiệp:
   tu do
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
    
   motnua thích bài này.
  7. lecongtuananh

   lecongtuananh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   875
   Đã được thích:
   1.010
   Nghề nghiệp:
   tu do
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 25/5/15 ---
   upload_2015-5-25_9-36-1.jpeg
   --- @ 26/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 26/5/15 ---
   http://www.nhatrangclub.vn/forum
   --- @ 27/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 27/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 27/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 28/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 28/5/15 ---
   http://thegioicontrung.info/
   --- @ 28/5/15 ---
   CÔNG TY THẾ GIỚI CÔN TRÙNG.
   Địa chỉ: 188, ấp 3, an phước, Long Thành, Đồng Nai.
   Phone: 0917.193.393 - 0613.544.220


   Read more: http://thegioicontrung.info/?thamso=chitiet_sanpham&id=4141#ixzz3bMeYwhbf
   --- @ 28/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 28/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 28/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 28/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 28/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 28/5/15 ---
   http://kythuatnongnghiep.edu.vn/
   --- @ 28/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 28/5/15 ---
   http://thienduongcacanh.com/
   --- @ 30/5/15 ---
   http://hoala.vn/
   --- @ 30/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 30/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 30/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 30/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 30/5/15 ---
   http://saigonhoa.com/
   --- @ 30/5/15 ---
   http://nonghoc.com/
   --- @ 30/5/15 ---
   http://chonongnghiep.com/
    
   Last edited: 25/5/15
   motnua thích bài này.
  8. lecongtuananh

   lecongtuananh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   875
   Đã được thích:
   1.010
   Nghề nghiệp:
   tu do
   [​IMG]
   --- @ 30/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 30/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 30/5/15 ---
   http://www.vn.to/~aquaponics/indoor_ntt_aquaponics.htm
   --- @ 30/5/15 ---
   http://www.vn.to/~aquaponics/aquaponics_working.htm
   --- @ 30/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 31/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 31/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 31/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 31/5/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 5/6/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 5/6/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 10/6/15 ---
   up
   --- @ 19/6/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 20/6/15 ---
   HÀNG ĐÃ VỀ... MỌI NGƯỜI CÓ THỂ NHANH TAY GHÉ LỰA CHO MÌNH MỘT PÉ IGUANA ( RED and GREEN, GREEN LÊN RED) HÀNG VN CỰC KÌ CHẤT LƯỢNG ... VÌ ĐƯỢC ẤP NỞ Ở NHIỆT ĐỘ CÓ TỈ LỆ CHO RA ĐỰC CAO... NÊN HẦU NHƯ CÁC PÉ ĐỀU MẶT NGẮN , YẾM TRÒN... GAI LỔM NHỔM NHA...NGOÀI RA MÌNH CÒN CÓ BÁN CAC PHỤ KIỆN CHUYÊN DỤNG NHƯ ,ĐÈN.. REPCAL...VÀ NHẬN ORDER CÁC DÒNG PET NGOẠI NHẬP KHÁC....____________
   Bên mình có nhận thiết kế logo , Car visit cho công ty , doanh nghiệp tư nhân, các chủ shop ONLINE.... và có chụp mẫu ảnh, mẫu hiện vật cho các shop...vv...... Với cách thức chăm sóc khách hàng tận tình.., tư vấn miễn phí... có DESIGNER, PHOTOGRAPHER... tư vấn trực tiếp or online, .. Cọc 20% Qúy khách đã có thể nhận file ảnh logo theo yêu cầu để tham khảo.... Mọi chi tiết xin liên hệ : ...THANK ALL!...

   0979485583
   --- @ 22/6/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 23/6/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 23/6/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 26/6/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 26/6/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 26/6/15 ---
   upload_2015-6-26_10-20-42.jpeg
   --- @ 27/6/15 ---
   Loại: Vật nuôi, Thú cưng,Cần bán
   Địa chỉ: thị xã bình long.tỉnh bình phước
   Tỉnh, thành, quận: Bình Phước
   Tình trạng: Không áp dụng


   Chuyên mua bán gà kiểng phonix.cần bán gà phonix các loại.giá cả liên hệ qua điện thoaị.giao hàng tại tphcm.hoặc tham quan khu chăn nuôi và sản phẩm thật tại bình long.bình phước
   -ga 1-1.5tháng tuổi:1.5tr/cặp
   -gà 2-3tháng tuổi:2-2.5tr/cặp
   -gà từ 6tháng trở lên và gả giống giá thỏa thuận
   -gà gồm đủ các màu:điều,chuối.nhạn...
   -GÀ TRƯỞNG THÀNH ĐUÔI DÀI TRÊN 1M.MÃ DÀI TỪ 40CM TRỞ LÊN.HIỆN TẠI NHIỀU GÀ GIỐNG CHA DUỖI DÀI TRÊN 1.3M.MÃ DÀI TRÊN 50CM.CÒN RẤT NHIỀU GÀ TỪ 6-8tháng.và 2-3-4tháng tuổi.tha hồ lựa chọn

   01669213287
   --- @ 12/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/can-mua-rua-rang-cang-duoc-rua-dat-lon.27628/
   --- @ 12/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/cung-cap-con-giong-sau-superworm.227461/
   --- @ 13/7/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 15/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/hoi-gia-ga-tre.228388/
   --- @ 17/7/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 17/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ga-ohiki-con.219883/
   --- @ 18/7/15 ---
   Tỉnh, thành, quận: Trà Vinh   có ai cần mua rùa thì liên hệ mjh nha

   01636522377
   --- @ 19/7/15 ---
   bán rùa kiểng quận 8

   LH:0906708006 - Thái TPHCM Q8
   Ship toàn quốc bên mua chịu phí ship.
   --- @ 19/7/15 ---
   Bên mình đang có hàng rùa núi vàng sỉ và lẻ bạn nào cần về nuôi kiểng hoặc buôn bán thì liên hệ mình nhé.0906708006
   --- @ 21/7/15 ---
   CUA ĐINH GIỐNG
   ĐC I : 1113/20 HUỲNH TẤN PHÁT, P PHÚ THUẬN Q7, TP HCM
   ĐC II : 63A, THANH MỸ, THÁP MƯỜI, ĐỒNG THÁP
   ĐT : 0673 967 474 HOTLINE : 0908 007770
   YAHOO : ve.kinhdoanh89 Email:hongtue.auviet@gmail.com

   http://www.5giay.vn/thu-cung-thu-nuoi/6658021-dong-thap-ban-ga-con-peru.html -

   gà nọc peru

   --- @ 21/7/15 ---
   Chúng tôi chuyên cung cấp rắn các loại, luon, rùa, baba, chim, chuột cho các nhà hàng, quán nhậu khắp tp.hcm.
   Mọi chi tiết vui lòng liên hệ sdt 01297297312 (gặp Tú)
   --- @ 21/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-cua-dinh-giong.31699/
   --- @ 21/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-ran-ri-voi-giong.82350/
   --- @ 21/7/15 ---
   http://www.biencovn.com.vn/
   --- @ 21/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/rua-sen-vang-nui-vang-hop-lung-den-3g.203504/
   --- @ 21/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/gia-the-mun-dua.222341/
   --- @ 21/7/15 ---
   Loại: Vật nuôi, Thú cưng,Cần bán
   Địa chỉ: Longtrilongmyhaugiang
   Tỉnh, thành, quận: Hậu Giang   bc gà biết ăn 400k/cặp. bc pháp biết ăn 120k/cặp. gà đông tảo mới nở 100k/còn ai có nhu cầu liên hệ

   0903366975 nguyễn ngọc tân - gà đông tảo, bồ câu gà, cua đinh, rùa nước .....
   --- @ 22/7/15 ---
   thongtinkhcn.vn
   --- @ 22/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ga-tre-giong-gia-re-ngoc-lam-tan-phu-dong-nai.228160/
   --- @ 22/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/cung-ca...it-kieng-gia-re-tai-bien-hoa-dong-nai.157147/
    
   Nguyễn Văn KhánhGreen_Field thích bài này.
  9. lecongtuananh

   lecongtuananh Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   875
   Đã được thích:
   1.010
   Nghề nghiệp:
   tu do
   Ổi Đài Loan giống ổi lê có năng suất lên đến 60 tấn /ha


   [​IMG]

   " Ôỉ đài loan năng suất đến 60tấn/ha đươc đánh giá ngon nhất trong các loại ổi hiện nay " caycanhmekong


   Giống ổi Lê có nguồn gốc từ Đài Loan,được trồng ở Việt Nam mấy năm gần đây , với đặc điểm sinh trưởng và phát triển tốt, quả mẫu mã đẹp, chất lượng có thể ngon nhất trong các loại ổi hiện có. Hiện nay đã có nhiều nhà vườn phát triển với quy mô lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là những nhà vườn ở vùng Bến cát - Bình Dương . Giống ổi Lê Đài Loan có năng suất cao ngay từ năm thứ nhất đã đạt trên 10tấn quả/ha cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha đến năm thứ 3 đã lên tới 60 tấn quả/ha


   Thu hoạch ổi khi ổi chỉ chín khoảng 70% là thời điểm trái ổi ăn giòn nhất, nếu thu trễ sẽ mất đi độ giòn, xốp. Tháng mưa thu hoạch trái 1 ngày nghỉ 2 ngày , tháng nắng thu hoạch 5 ngày 1 lần

   Anh Út nhà vườn trồng 3ha ổi Đài Loan ở xã Trừ Văn Thố- BC - Bình Dương cho chúng tôi biết điều quan trọng nhất của loại ổi này là phải cắt bỏ bớt trái từ khi còn nhỏ để cho trái to đạt tiêu chuẩn . 1 ha trồng trước ở vườn của anh cho trái đã 4 năm và là hình mẫu năng suất cao trong vùng ,và có rất nhiều nhà vườn học hỏi trồng theo . Lúc đầu anh nhân giống chia sẻ với bà con trong vùng , hiện nay anh chiết cành hàng chục ngàn cây để bán cho nhiều người ở xa , có trường hợp ở tận miền Bắc xa xôi ( giá 18.000đ/cây bà con có nhu cầu có thể liên hệ với anh 0996076271 )

   [​IMG]

   Cây tiếp tục cho hiệu quả cao hơn ở những năm tiếp theo, rất thích ứng với điều kiện sinh thái của nhiều vùng khác nhau. Cây sinh trưởng và phát triển tốt, ra quả quanh năm, khả năng chống chịu sâu bệnh, có thể trồng được ở cả đất xấu,. . . . theo lời anh Út

   [​IMG]

   Khối lượng trung bình 2-4 quả/kg, giá bán sỉ từ 10-15 000 đồng/kg, và xuất khẩu khá mạnh vào chính thị trường Đài Loan , hiện nay thị trường trong nước đã trở thành nguồn tiêu thụ quan trọng bởi chất lượng ngon vượt trội so với các giống ổi bản địa. có thể thấy giống ổi Lê Đài Loan đã cho hiệu quả kinh tế cao và được người tiêu dùng ưa chuộng.

   Cung cấp ổi đài loan cho khu vực hà nội 19.000đ/kg
   Cây giống ổi đài loan 16 000đ/cây ( chiết cành )- giao hàng tận nơi

   Thế Giới Cây Giống . since 1993
   -- 20 năm tuyển chọ giống cây trồng --
   http://caygiongvietnam.blogspot.com/


   Địa chỉ : Ấp 14 , xã Long Trung , huyện Cai Lậy , tỉnh Tiền Giang
   0906194819 Hòa ( phụ trách toàn quốc )
   Chi nhánh Miền Đông : Ấp 3 , xã Trừ Văn Thố , huyện Bến Cát , tỉnh Bình Dương
   0988868620 Nhẫn ( phụ trách Đông Nam Bộ)
   --- @ 22/7/15 ---
   upload_2015-7-22_2-28-56.jpeg
   --- @ 22/7/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 22/7/15 ---
   http://blogcaycanh.vn
   --- @ 22/7/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 22/7/15 ---

   --- @ 22/7/15 ---

   --- @ 22/7/15 ---
   http://www.diendancacanh.com/forum/...-ăn-cho-gà?s=87d173f6d320f0f437078e1cae6d2913
   --- @ 26/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/can-mua-rua-rang-cang-duoc-rua-dat-lon.27628/
   --- @ 26/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/luon-chao.229448/
   --- @ 26/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-cua-dinh-giong.31699/
   --- @ 26/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/cua-dinh-giong.138193/
   --- @ 26/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-ech-giong-ech-ran-ech-thit.226894/
   --- @ 26/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-ran-ri-voi-giong.82350/
   --- @ 26/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-ran-ri-ca-nuoi.145398/
   --- @ 26/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-cua-dinh-giong-tai-can-tho.218270/
   --- @ 26/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ech-giong-nong-noc-giao-hang-toan-quoc.206893/
   --- @ 26/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/cang-duoc.210150/
   --- @ 26/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/long-luoi-nuoi-ca-gia-sieu-re-luoi-sieu-ben.198833/
   --- @ 26/7/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 26/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-rua-dep-rua-cam-giong-va-rua-hau-bi.197791/
   --- @ 26/7/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 26/7/15 ---
   Loài gà lớn nhất thế giới "Vua các loài gà"trọng lượng sieu khủng từ 9kg-12kg/con.Lông phủ kín đến tận chân.Nhìn tổng thể như chó Ngao Tây Tạng.lh mua gà con 0977118730.
   --- @ 26/7/15 ---
   Gà Brahma là một trong những giống gà lớn nhất thế giới. Trọng lượng siêu khủng 4 - 10 kg. Lông phủ kín cơ thể xuống tận móng chân, gà thích nghi với thời tiết khắc nghiệt nhất,sức đề kháng cực mạnh,ít bệnh tật.
   Cho đến bây giờ nguồn gốc của gà Brahma vẫn là một bí ẩn. Các nước phương Tây như Anh, Pháp, Mỹ... cho rằng chính họ đã lai tạo ra. Còn các nước phương Đông như Ấn Độ, Banglades, Trung Quốc... lại cho rằng gà Brahma bắt nguồn từ xứ sở của họ. Đặc biệt là Ấn Độ, họ tin rằng gà Brahma được thuần dưỡng từ những ngôi làng dọc theo dòng sông BrahmaPutra.
   Không được tiến Vua như gà Hồ, gà Đông Tảo, gà 9 Cựa... Nhưng gà Brahma lại được những người quyền lực nhất yêu thích. Năm 1852, tổng thống George Burnham đã gửi 9 con gà Grahma cho Nữ hoàng Victoria như là một món quà. Từ đó, giống gà Brahma được nuôi rộng rãi trong giới quý tộc Anh.
   Người nuôi giống gà Brahma này tin rằng nó mang lại cho họ nhiều may mắn, sự mạnh mẽ, sang trọng, giàu có hay quyền lực.
   Hiện tại, tôi đang nuôi và nhân giống loại gà Brahma này. Quý khách có nhu cầu nuôi cảnh hay con giống xin vui lòng liên hệ: 0926 712 799 - Phước
   Mail: ngocphuoclee@gmail.com
   Địa chỉ: 191- Hà Huy Giáp- kp3- P. Thạnh Lộc- Q12 ( Đối diện bưu điện Ngã Tư Ga_Q12_tphcm).
   Gà khổng lồ Brahma
   Gà 2 - 3 tuần tuổi 400k/con.
   Gà 4 – 6 tuần tuổi 600k/con.
   Hình thật, gà thật không lấy hình trên mạng hay hình ở nước ngoài nha AE.
   0926712799


   [​IMG]
   --- @ 26/7/15 ---
   Gà khổng lồ tên là Brahma được thế giới công nhận là "Vua của các loài gà" vì trọng lượng siêu khủng trên 9kg đối với gà trống và 7kg/gà mái.Lông phủ kín cơ thể xuống tận móng chân,nhìn tổng thể như con chó Ngao Tây Tạng hơn là một chú gà .Thích nghi với thời tiết khắc nghiệt nhất,sưc đề kháng cực mạnh,ít bệnh tật. Và rất nhiều quốc gia trên thế giới đã tranh giành nhau trong nhiều thập kỉ .Nước nào cũng cho rằng giống gà quý hiếm này là quốc sản của nước mình.Từ Ấn Độ,Banglades,Thổ Nhĩ Kỳ ,Trung Quốc,Nga,Mỹ và cuối cùng là Anh. Vào năm 1852 ,giống gà này được đích thân Nữ Hoàng Anh Victoria nuôi dưỡng. Và sau đó chia sẻ cho các nhà quý tộc Anh nhân giống.Một giống gà ít phố biến,do đó Người nuôi giống gà Brahma này tin rằng nó mang lại cho họ nhiều may mắn, sự mạnh mẽ, sang trọng, giàu có hay quyền lực.Và hiện nay giống gà này đã có mặt tại Việt Nam.Chúng sinh sản rất tốt nên đã có nhiều gà con.Có gà 2-4 tuần tuổi chỉ 400k/con.Từ 3-4 tháng tuổi 2tr/con.Gà bố mẹ từ 16tr-35tr/cặp tuỳ màu.

   Đ/c: 52/2A kp Đông chiêu.P.Tân Đông hiệp.Dĩ An.Bình Dương.(Giao gà toàn quốc,tphcm,bình dương,đồng nai,vũng tàu giao tận nhà)

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]
   --- @ 26/7/15 ---
   http://channuoi.com.vn/
   --- @ 27/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/can-ban...oc-balasa-n01-balasa-no1-0973-569-410.204587/
   --- @ 27/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/dem-lot-sinh-thai-–-nuoi-heo-khong-tam-nuoi-ga-khong-don-phan.127660/
   --- @ 27/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/can-mua-ga-ta-tha-vuon.198016/
   --- @ 27/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/tran-dat-tran-gam-va-nhung-loai-tran-la-khac.190501/
   --- @ 27/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/can-mua-bo-cau-ra-rang-so-luong-on-dinh.208327/
   --- @ 27/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-trung-ga-ta-tha-vuon-0969036536.205053/
   --- @ 27/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/can-nguoi-cung-cap-rua-giong.7846/
   --- @ 27/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-ga-ac-thit-o-tien-giang.140995/
   --- @ 28/7/15 ---
   [​IMG]
   --- @ 30/7/15 ---
   tìm giống gà tàu - gà mái dầu - gà vàng ta

   Xã mỹ lộc huyện cần giuộc tỉnh long an, giáp ranh tp.hcm.   -----------------------------------------------------------

   Gà nòi đất, ga noi dat, gà ta, ga ta, gà tàu long an, ga tau long an, gà đông tảo, ga dong tao, cút, cut, trứng gia cầm thủy cầm các loại

   Vịt xiêm, vit xiem, ngan, ngổng, ngan pháp.

   Bán các loại giống gia cầm số lượng từ 200 con/đợt đến dưới 10.000 con/đợt

   Đặt biệt gà tàu long an và gà nòi lai tàu, lương phượng ( F4)

   Lien hệ 0902 639 506 gặp Hiển

   Nhận thiết kế máy ấp thủ công và các lò ấp lớn theo yêu cầu


   Cơ Sở Gia Cầm SuSi
   Chủ Cơ Sở : Nguyễn Viết Hiển
   Tổ 4 Ấp 6 Tân Khai Hớn Quản Bình Phước
   Hotline : 0902 639 506 & 0932097567
   Chuyên : Giống Gà Ta và Vịt Xiêm, Máy Ấp Trứng & Ấp Trứng Thuê


   Gà nòi đất, ga noi dat, gà ta, ga ta, gà tàu long an, ga tau long an, gà đông tảo, ga dong tao
   --- @ 30/7/15 ---
   http://gagiongvitgiong.com.vn/index...-giong-ga-noi-dia-duoc-nuoi-pho-bien-hien-nay
   --- @ 30/7/15 ---
   https://www.google.com/url?q=http:/...ds-cse&usg=AFQjCNEYDcPHmgU21008MLcdSYyXkqCXyw
   --- @ 30/7/15 ---
   http://nong-dan.com/ky-thuat-nuoi-ga-luong-phuong-ga-tau/
   --- @ 31/7/15 ---
   https://www.google.com/url?sa=t&rct...3IrYAQ&usg=AFQjCNEe6gDOOppmzqxrMtwkXRtaZVfZ5A
   --- @ 31/7/15 ---
   Gà Ai cập là giống gà thả vườn của Ai Cập,

   giống gà này có khá nhiều ưu điểm: Năng suất trứng cao- 220 quả/năm/mái (gà ta từ 110-120 quả; gà Lương Phượng 160-170 quả/mái/năm); thịt dai, thơm ngon như gà ta, tỷ lệ lòng đỏ trứng cao, nên dinh dưỡng cũng rất cao...

   Giống gà này có khả năng nuôi thả vườn, nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, chịu được kham khổ, dễ nuôi, sức đề kháng cao tỉ lệ 97% có khả năng phù hợp điều kiện tập quán chăn nuôi ở các tỉnh.

   Gà Ai Cập có tầm vóc nhỏ, Nhanh nhẹn, Chắc Thịt, Chân Cao, Năng Động, Màu lông có đốm trắng, sẩm đen pha lẫn lộn, Chân cũng màu đen sẩm,

   [​IMG]

   Chúng tôi rất hoan nghên quý khách đến tham quan cở sở chúng tôi
   Vui lòng liên hệ: traiganaman@yahoo.com; hotline: 0946899383
   ấp 2 cẩm đường , cẩm mỹ , đồng nai
   --- @ 31/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ga-ohiki-con.219883/
   --- @ 31/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-ga-...sia-tai-thanh-pho-hcm-lh-094-680-2427.226737/
   --- @ 31/7/15 ---
   http://agriviet.com/redirect/?to=aH...nLmNvbS9zYW4tcGhhbS9nYS1oby12aWV0LW5hbS5hc3B4
   --- @ 2/8/15 ---
   http://agriviet.com/threads/dong-nai-cung-cap-ga-ta-giong.229373/unread
   --- @ 3/8/15 ---
   Loại: Vật nuôi, Thú cưng,Cần bán
   Tỉnh, thành, quận: Quận 4   cần bán gà brahma 2 đến 3 tuần tuổi bao thuần chủng.

   0902309976
   --- @ 3/8/15 ---
   Gà đông tảo thuần chủng nguồn gốc từ Khoái Châu Hưng Yên gửi vào Hiệp Bình Thủ Đức.chân to gà ú nu,vacxin và đã qua kiểm dịch đầy đủ pà con yên tâm về sức khoẻ.(bán gà bằng NIỀM TIN)no SMS

   gia 180 k - 0908802506
   --- @ 3/8/15 ---
   https://www.google.com/url?sa=t&rct...37ygAg&usg=AFQjCNEBgN5NDILYP47HqFAjDJ0125bO9A
   --- @ 3/8/15 ---
   gà BT2 - gò công
   --- @ 4/8/15 ---
   http://aptrungga.com/vi/news/Kien-thuc-chan-nuoi-ga/Ky-thuat-soi-trung-va-dao-trung-170/
   --- @ 4/8/15 ---
   https://www.google.com/url?sa=t&rct...taCQAQ&usg=AFQjCNGPNriSHiE88vNMRclTFn0m1fOy5Q
   --- @ 4/8/15 ---
   http://agriviet.com/threads/dem-lot-sinh-thai-–-nuoi-heo-khong-tam-nuoi-ga-khong-don-phan.127660/
   --- @ 4/8/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ga-ai-cap-3-mau-tai-dong-nai-tp-hcm.130046/
   --- @ 5/8/15 ---
   http://agriviet.com/threads/rua-bo-sat.78097/
   --- @ 5/8/15 ---
   bán ốc sên pháp (helix aspersa )
   --- @ 14/8/15 ---
   http://agriviet.com/threads/toan-quoc-cung-cap-ga-tan-chau-cac-loai.29550/
   --- @ 16/8/15 ---
   http://agriviet.com/threads/chuong-...u-ga-cu-gay-cut-chim-tho-meo-cho-chon.193682/
   --- @ 16/8/15 ---
   http://agriviet.com/threads/nhim-kieng-gia-sinh-vien.223122/
   --- @ 17/8/15 ---
   Loại: Vật nuôi, Thú cưng,Cần bán
   Địa chỉ: Khu cong nghiep vinh loc
   Tỉnh, thành, quận: Quận Tân Bình   cần bán chim bồ câu Thái

   01658724540
   --- @ 17/8/15 ---
   chim bồ câu thái
   [​IMG]
   --- @ 17/8/15 ---
   him bồ câu thái
   [​IMG]
   --- @ 17/8/15 ---
   Loại: Vật nuôi, Thú cưng,Cần bán
   Địa chỉ: 852 nguyễn kiệm gò vấp, tphcm
   Tỉnh, thành, quận: Quận Gò Vấp   tphcm bán bầy chó chi hua hua dòng heo , lưng đôi chân lùn . hơn hai tháng . mới sổ lải .
   ai có nhu cầu đt . xem chó tại 852 nguyễn kiệm gò vấp tphcm .
   đây là hình của bầy chó .

   Chó chi hua hua dòng heo chân lùn
   [​IMG]
   0947114881
   --- @ 21/8/15 ---
   http://agriviet.com/threads/bo-cau-ga-my-giong-to-nhat.230719/
   --- @ 22/8/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-ba-ba-giong.232064/unread
   --- @ 23/8/15 ---
   Loại: Vật nuôi, Thú cưng,Cần bán
   Tỉnh, thành, quận: Quận 8   Hoàng Kim Sơn Quy Giáp sống ở cạn, ăn chay, hiền lành, không cắn, an toàn tuyệt đối với trẻ em!
   Đi vệ sinh sạch sẽ không có mùi hôi!
   Đây là vật nuôi cảnh mang ý nghĩa phong thuỷ tốt, đem lại may mắn và tài lộc cho gia chủ!
   Giá bán: 600 Nghìn đến 1 Triệu / 1 con
   01638856492
   --- @ 27/8/15 ---
   Loại: Vật nuôi, Thú cưng,Cần mua
   Địa chỉ: Bến xe q8
   Tỉnh, thành, quận: Tiền Giang   Chào mọi người . vì cuộc sống mưu sinh nên mình cần mua 1 số gà tre thả vườn còn tơ để mang lên sg bán lại kiếm chút tiền nuôi vợ con . sẵn làm mối sau này bán hết mình lại về bắt . ae có lh dùm mình Bi 25 tuổi sdt cám ơn chợ tốt đã đăng tin . thân chào ae .

   0906976806
   --- @ 30/8/15 ---
   Loại: Vật nuôi, Thú cưng,Cần bán
   Tỉnh, thành, quận: Tiền Giang   bán 18 con rùa nặng từ 1-12ký rùa nuôi từ nhỏ rất dạn người mua hết tặng 15 trứng rùa mới đẻ

   sen đen 700k/1kg - 0979755463
   --- @ 30/8/15 ---
   Loại: Vật nuôi, Thú cưng,Cần bán
   Địa chỉ: Tp.hcm
   Tỉnh, thành, quận: Quận Tân Phú   Bán rùa đồng.rắn nước.bông súng. ri với .baba.cảm ơn ủng hộ mình nhé

   0985869576
   --- @ 30/8/15 ---
   http://agriviet.com/threads/rua-sen-vang-nui-vang-hop-lung-den-3g.203504/
   --- @ 1/9/15 ---
   Chào mọi người.

   Em nhận cung cấp rùa núi vàng (rùa gối) mọi số lượng (mua lẻ, mua sll), mọi kích cỡ (từ nhỏ đến lớn), có hoặc ko có giấy tờ kèm theo.....Và em cũng nhận làm giấy tờ cho ai có nhu cầu.

   Ngoài ra em cũng cung cấp 1 số loại rùa khác như: đất lớn (sen vàng), răng (sen đen), pulkin, sepon, 3 gờ, núi viền...v.v...

   Mong dc hợp tác với mọi người

   Em ở HCM.
   SDT: 090.373.4403
   --- @ 2/9/15 ---
   Loại: Vật nuôi, Thú cưng,Cần bán
   Địa chỉ: Hem 951,Huong lo 2,Q binh tan.
   Tỉnh, thành, quận: Quận Bình Tân   cơm khô ở nhà phơi,cơm trắng không bị thiếu,cơm rất sạch sẽ,ai có nhu cầu lh với mình nha.

   01694606200
   --- @ 5/9/15 ---
   Nguyenhungdung (Mr Hiếu ): 0903 711 056 - 0908 380 353
   --- @ 8/9/15 ---
   Loại: Vật nuôi, Thú cưng,Cần bán
   Địa chỉ: Le thi rieng q12 p thoi an
   Tỉnh, thành, quận: Quận 12   Bán 3 con chó con và đàn ngỗng lớn xấp để cho 300ngan con ngỗng 800 cặp

   01652218140
   --- @ 10/9/15 ---
   Chào các bạn,
   Bầy ngỗng nhà mình đang ấp, đầu năm 2015 sẽ nỡ thành như bé ngỗng con khỏe mạnh.
   Ngỗng mạnh, phàm ăn, dễ thương.

   Ngỗng con: 100.000 - 140.000đ/con (2 - 4 tuần tuổi)
   Ngoài ra, còn có vịt xiêm con: 50.000đ/con (2 tháng)

   Ai có nhu cầu liên hệ Hải 0906 39 1688, phuongkimhuong99@yahoo.com
   --- @ 10/9/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-cay-giong-cay-an-trai-va-hoa-kieng-gia-si.92430/
   --- @ 12/9/15 ---
   http://agriviet.com/threads/nuoi-luon-khong-bun.234055/
   --- @ 12/9/15 ---
   http://agriviet.com/threads/nuoi-luon-khong-bun.234055/
   --- @ 15/9/15 ---
   http://agriviet.com/threads/may-bam-thuc-an-tu-rau-co-thua-cho-ga-con-va-vit-con.204817/
   --- @ 15/9/15 ---
   http://agriviet.com/threads/rua-can-rua-nuoc-ngoai-canh-lotte-pets-shop.233973/
   --- @ 15/9/15 ---
   http://agriviet.com/threads/tran-ran-ngoai-canh-lotte-pets-shop.233975/
   --- @ 18/9/15 ---
   Loại: Vật nuôi, Thú cưng,Cần bán
   Địa chỉ: Bình Dương
   Tỉnh, thành, quận: Bình Dương   4 con ngỗng trưởng thành khác bầy , đực nặng 4-5kg, cái nặng 4kg. Ngỗng nuôi thích hợp cho nhà có e bé

   0937390369
   --- @ 20/9/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-tac-ke-giong-thit-ngam-ruou-va-kieng-tai-tp-hcm.231644/
   --- @ 27/9/15 ---
   http://agriviet.com/threads/cung-cap-cac-giong-cay-tra-xanh-trong-trong-chau-kieng-nho.158641/
   --- @ 27/9/15 ---
   http://agriviet.com/threads/la-suong-sam-giai-nhiet.230824/
   --- @ 27/9/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-hat-giong-hoa-rau-cu-qua.230498/
   --- @ 27/9/15 ---
   http://agriviet.com/threads/hat-giong-hoa-sen-nhat-mini.230693/
   --- @ 27/9/15 ---
   http://agriviet.com/threads/ban-khay-gieo-hat-104-lo-gia-si.234245/
   --- @ 30/9/15, Original Post Date: 22/7/15 ---
   http://agriviet.com/threads/bong-den-lamptan-duoi-ruoi-muoi-va-con-trung.235779/unread
    
   Nguyễn Văn Khánhthân-thiện thích bài này.
  10. khucthuydu

   khucthuydu Administrator

   Bài viết:
   2.260
   Đã được thích:
   1.904
   bạn lưu trữ qua phương án khác nhé, trong vài ngày tới chúng tôi sẽ xoá bài này vì nặng cho server agriviet.com và sai quy định.

   Bạn nên lưu ở công cụ này http://keep.google.com
    
  11. Bình nhỏ

   Bình nhỏ Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   688
   Đã được thích:
   387
   Nghề nghiệp:
   CTy Nắng Cực Đá Bèo
   Up
   Vậy ổn chưa bác chủ topi, hay phải huy động gom lại choảng nhau thì đúng nội quy
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...