• mua mùn cưa

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 25/3/11

  1. namqtbk8 Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Pham van nam
   - Địa chỉ: hải phòng
   - Tel, Fax: 0988 665 619
   - email: tb_1989_2005
   ================================

   <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&agrave;o anh chị! </font></p><p class="MsoNormal"><br /><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font><font size="3"><font face="Times New Roman">Hiện c&ocirc;ng ty em đang c&oacute; nhu cầu mua lượng m&ugrave;n cưa với số lượng lớn<br />được biết c&ocirc;ng ty đang b&aacute;n m&ugrave;n cưa &eacute;p. Số lượng &iacute;t nhất5000 tấn/th&aacute;ng</font></font><br /><font face="Times New Roman" size="3">c&ocirc;ng ty em hiện đang c&agrave;n mua c&aacute;c loại m&ugrave;n : m&ugrave;n keo, bạch đ&agrave;n, th&ocirc;ng...<br /><span class="yshortcuts">quy</span> c&aacute;ch</font><font face="Times New Roman" size="3">:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +&nbsp; Đ&oacute;ng th&agrave;nh b&aacute;nh</font><br /><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +&nbsp; ngang 40 cm, dọc 30 cm, dầy 5 cm</font><font size="3"><font face="Times New Roman"><br />hy vọng đươc hợp t&aacute;c với c&ocirc;ng ty anh chị<br />anh </font></font><font face="Times New Roman" size="3">chị c&oacute; thể li&ecirc;n l&aacute;c theo số : 0988 665 619 <br />&nbsp;email : </font><a href="mailto:tb_1989_2005@yahoo.com" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">tb_1989_2005@yahoo.com</font></a><br /><font face="Times New Roman" size="3">gmail: </font><a href="mailto:duongdannam@gmail.com" target="_blank"><span class="yshortcuts"><font face="Times New Roman" size="3">duongdannam@gmail.com</font></span></a></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...