• nghệ an, bán giống gà cỏ, gà cỏ lai chọi

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 30/1/13

  1. congthuan7 Nhà nông nghiệp dư

   <span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">cơ sở giống gia cầm duy&ecirc;n thuận xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&iacute; kh&aacute;ch:xin k&iacute;nh ch&uacute;c qu&iacute; kh&aacute;ch một năm mới an khang thịnh vượng,:ch&uacute;ng t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng giới thiệu, hiện nay cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i thường xuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; cỏ, g&agrave; cỏ lai chọi, h&igrave;nh thức rất đẹp, con giống khỏe mạnh,ai c&oacute; nhu cầu về con giống vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ dt tr&ecirc;n nh&eacute;, lưu &yacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ giao h&agrave;ng tại l&ograve; ấp nh&eacute;:xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2JSzpNSxo">http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2JSzpNSxo</a></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nghệ an,gà giống Duyên Thuận
   - Địa chỉ: kỳ sơn, tân kỳ, nghệ an
   - Điện thoại: 0944400409 - Fax: 0984772372
   - email: congthuan7@yahoo.com
    
   Đang tải...
  2. congthuan7

   congthuan7 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   79
   Đã được thích:
   7
   cơ sở giống gia cầm duyên thuận xin kính chào quí khách:xin kính chúc quí khách một năm mới an khang thịnh vượng,:chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, hiện nay cơ sở chúng tôi thường xuyên cung cấp giống gà cỏ, gà cỏ lai chọi, hình thức rất đẹp, con giống khỏe mạnh,ai có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ dt trên nhé, lưu ý, chúng tôi chỉ giao hàng tại lò ấp nhé:xin chân thành cám ơn
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]   Link : http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2JSzpNSxo


   Link : http://agriviet.com/home/threads/128002-nghe-an-ban-giong-ga-co-ga-co-lai-choi#ixzz2JcvmXL6Z
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...