• NUÔI CHIM YẾN

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 21/1/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CTY YEN SAO NINH THUAN
   - Địa chỉ: 39/10 HẢI THU6O65NG LÃN ÔNG , PHAN RANG - NINH THUẬN
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email:
   ================================

   <p>&nbsp; -&nbsp;CTY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N TƯ VẤN THIẾT KẾ V&Agrave; X&Acirc;Y DỰNG NH&Agrave; NU&Ocirc;I CHIM YẾN, VỚI KINH NGHIỆM 4 ĐỜI TỔ TI&Ecirc;N GẮN B&Oacute; VỚI CHIM YẾN, N&Ecirc;N CH&Uacute;NG T&Ocirc;I RẤT AM HIỂU CẬN KẼ TẬP T&Iacute;NH CỦA CHIM YẾN. CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG TRONG VIỆC DẪN DỤ CHIM YẾN TẠI PHAN RANG-NINH THUẬN, TRONG V&Ograve;NG 15 TH&Aacute;NG&nbsp; Đ&Atilde; DẪN DỤ 5OO CHIM VỀ CHO 1 NH&Agrave; NU&Ocirc;I CHIM YẾN TẠI NINH THUẬN,V&Agrave; ĐANG CHO THU HOẠCH TỔ YẾN.QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; THỂ T&Iacute;NH HỆ SỐ NH&Acirc;N 3 CHO Đ&Agrave;NG CHIM YẾN CỦA M&Igrave;NH TRONG C&Aacute;C NĂM VỀ SAU</p><p>- ĐẾN VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I, C&Aacute;C KH&Aacute;CH H&Agrave;NG XẼ ĐƯỢC TƯ VẤN MỘT C&Aacute;CH DỄ HIỂU,C&Oacute; LƯƠNG T&Acirc;M CỦA MỘT BẠN M&Agrave; GIA Đ&Igrave;NH Đ&Atilde; C&Oacute; 4 ĐỜI GẮN B&Oacute; VỚI CHIM YẾN, GI&Uacute;P QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG MAU CH&Oacute;NG TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG .</p><p>- CTY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Ograve;N CUNG CẤP TỔ YẾN CHƯA SƠ CHẾ V&Agrave; TỔ YẾN Đ&Atilde; QUA TINH CHẾ DO CTY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I THU HOẠCH . GI&Aacute; CẢ L&Agrave; TẠI GỐC, ĐẢ BẢO CHẤT LƯỢNG V&Agrave; SỨC KHỎE CHO NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG.</p><p>LI&Ecirc;N HỆ: A SANG 0977579090</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...