• Phụ gia thức ăn chăn nuôi

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 5/9/11

  1. vietnamchemtech Nhà nông nghiệp dư

   [TABLE="width: 987, align: left"]
   <tbody>[TR]
   [TD="colspan: 5"]CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD="colspan: 5"]Địa chỉ:Số 1, 76/7 tập thể quân đội, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; web: www.Vietnamchemtech.com.vn
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD="colspan: 5"]Tel: 04.38645883/37194246; Fax:/04.3664662504.37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD="colspan: 5"]Tài khoản: 15010000026780, tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Bắc Hà Nội
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD="colspan: 5"]Danh mục hóa chất thức ăn gia súc và thuốc thú y
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tên Tiếng Anh
   [/TD]
   [TD]Tên Tiếng Việt
   [/TD]
   [TD]Công thức
   [/TD]
   [TD]Chất lượng-Đóng gói
   [/TD]
   [TD]Công dụng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Aerosil
   [/TD]
   [TD]Aerosil
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Đức-CN-10kg
   [/TD]
   [TD] Chất độn
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Aquaclean ACF32
   [/TD]
   [TD] Chế phẩm sinh học
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Mỹ-3,778L(1gal)
   [/TD]
   [TD]Giảm BOD&COD
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Aquaclean DGTT
   [/TD]
   [TD]Chế phẩm sinh học
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Mỹ-3,778L(1gal)
   [/TD]
   [TD]Xử lý dầu mỡ
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Aquaclean N1
   [/TD]
   [TD]Chế phẩm sinh học
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Mỹ-3,778L(1gal)
   [/TD]
   [TD]Xử lý NH3
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Aquaclean OC
   [/TD]
   [TD]Chế phẩm sinh học
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Mỹ-3,778L(1gal)
   [/TD]
   [TD]Khử mùi
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Aquaclean SA
   [/TD]
   [TD]Chế phẩm sinh học
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Mỹ-3,778L(1gal)
   [/TD]
   [TD]Phân hủy bùn
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Arsanilic acid
   [/TD]
   [TD]A.Arsanilic
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Chất kích thích
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ascorbic acid
   [/TD]
   [TD]VitaminC
   [/TD]
   [TD]C6H8O6
   [/TD]
   [TD]TQ-DD-25kg
   [/TD]
   [TD] Vitamin
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ascorbic acid
   [/TD]
   [TD]VitaminC
   [/TD]
   [TD]C6H8O6
   [/TD]
   [TD]Nhật-DD-50kg
   [/TD]
   [TD] Vitamin
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Benzoic acid
   [/TD]
   [TD]axit Benzoic
   [/TD]
   [TD]C6H6COOH
   [/TD]
   [TD]Mỹ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Bảo quản
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Benzyl ancol
   [/TD]
   [TD]Benzyl ancol
   [/TD]
   [TD]C6H5CH3OH
   [/TD]
   [TD]Đức-P-210kg
   [/TD]
   [TD] Thuốc thú y
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Bioaktive
   [/TD]
   [TD]Hóa chất kích thích sinh học
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Đức-CN-5kg
   [/TD]
   [TD]Bổ xung oxi kích thích quần thể VS hoạt tính
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Boric acid
   [/TD]
   [TD]Axit boric
   [/TD]
   [TD]H3BO3
   [/TD]
   [TD]Nga-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Thuốc thú y
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Buthyl hydroxyl toluen
   [/TD]
   [TD]BHT
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]TBN-TP-25kg
   [/TD]
   [TD] Chất chống oxi hóa
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Calcium phosphat dibasic
   [/TD]
   [TD]DCP
   [/TD]
   [TD]Ca2HPO4
   [/TD]
   [TD]TQ-DD-40kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Citric acid anhydrous
   [/TD]
   [TD]Axit chanh khan
   [/TD]
   [TD]C6H8O7
   [/TD]
   [TD]TQ-DD-25kg
   [/TD]
   [TD] Điều chỉnh axit
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Citric acid monohydrate
   [/TD]
   [TD]Axit chanh tinh thể
   [/TD]
   [TD]C6H8O7.H2O
   [/TD]
   [TD]TQ-DD-25kg
   [/TD]
   [TD] Điều chỉnh axit
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Cobalt sulfat
   [/TD]
   [TD]Coban sunphát
   [/TD]
   [TD]CoSO4
   [/TD]
   [TD]Phần lan-98%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Cupric sulfate pentahydrate
   [/TD]
   [TD]Đồng sunphat
   [/TD]
   [TD]CuSO4.5H2O
   [/TD]
   [TD]Đài loan-99%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Cupric sulfate pentahydrate
   [/TD]
   [TD]Đồng sunphat
   [/TD]
   [TD]CuSO4.5H2O
   [/TD]
   [TD]Nga-99%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Cupric sulfate pentahydrate
   [/TD]
   [TD]Đồng sunphat
   [/TD]
   [TD]CuSO4.5H2O
   [/TD]
   [TD]Thái lan-98%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Dimethylsunphoxite
   [/TD]
   [TD]DMSO
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]TQ-DD-230kg
   [/TD]
   [TD] Thuốc thú y
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]EDTANa2
   [/TD]
   [TD]TrilonB
   [/TD]
   [TD]C10H14N2Na2O8
   [/TD]
   [TD]Hà lan-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Tạo phức
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]EDTANa4
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]C10H12N2Na4O8
   [/TD]
   [TD]HQ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Tạo phức
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]EDTANa4
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]C10H12N2Na4O8
   [/TD]
   [TD]HaLan-CN-20kg
   [/TD]
   [TD] Tạo phức
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ethanol 96%
   [/TD]
   [TD]Cồn
   [/TD]
   [TD]C2H5OH
   [/TD]
   [TD]VN-96%-228L
   [/TD]
   [TD] Dung môi
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Ferous sulfate heptahydrate
   [/TD]
   [TD]Sắt II sunphat
   [/TD]
   [TD]FeSO4.7H2O
   [/TD]
   [TD]VN-CN-50kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Formaline
   [/TD]
   [TD]Formol
   [/TD]
   [TD]HCHO
   [/TD]
   [TD]Đài loan-CN-200kg
   [/TD]
   [TD] Khử khuẩn
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Glicerin
   [/TD]
   [TD]Glyxerin
   [/TD]
   [TD]C3H8O3
   [/TD]
   [TD]Malai-DD-250kg
   [/TD]
   [TD] Dung môi
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Magnesium chlorite hexahydrate
   [/TD]
   [TD]Magie clorua tinh thể
   [/TD]
   [TD]MgCl2.6H2O
   [/TD]
   [TD]TQ-96%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Magnesium sulphate heptahydrate
   [/TD]
   [TD]Magie sunphat tinh thể
   [/TD]
   [TD]MgSO4.7H2O
   [/TD]
   [TD]VN-CN-50kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Manganese sulphate heptahydrate
   [/TD]
   [TD]Mangan sunphat tinh thể
   [/TD]
   [TD]MnSO4.7H2O
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Methyl salixylate
   [/TD]
   [TD]Metyl salixylat
   [/TD]
   [TD]C8H8O3
   [/TD]
   [TD]TQ-DD-25kg
   [/TD]
   [TD] Thuốc thú y
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Monoethanolamine
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Mobil-CN-210kg
   [/TD]
   [TD] Thuốc thú y
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Monoethylene glycol
   [/TD]
   [TD]MEG
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]NP-CN-230kg
   [/TD]
   [TD] Thuốc thú y
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]PEG 400
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Malai-DD-230kg
   [/TD]
   [TD] Thuốc thú y
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Propylen glycol
   [/TD]
   [TD]Prôpylen glicon
   [/TD]
   [TD]C3H8O2
   [/TD]
   [TD]Mỹ-DD-215kg
   [/TD]
   [TD] Thuốc thú y
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Propylen glycol
   [/TD]
   [TD]Prôpylen glicon
   [/TD]
   [TD]C3H8O2
   [/TD]
   [TD]Mỹ-CN-215kg
   [/TD]
   [TD] Thuốc thú y
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sodium benzoate
   [/TD]
   [TD]Natri benzoat
   [/TD]
   [TD]C6H5COONa
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Bảo quản
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sodium benzoate
   [/TD]
   [TD]Natri benzoat
   [/TD]
   [TD]C6H5COONa
   [/TD]
   [TD]Mỹ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Bảo quản
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sodium bicarbonate
   [/TD]
   [TD]Natri bicacbonat
   [/TD]
   [TD]NaHCO3
   [/TD]
   [TD]VN-TP-50kg
   [/TD]
   [TD] Điều chỉnh pH
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sodium bicarbonate
   [/TD]
   [TD]Natri bicacbonat
   [/TD]
   [TD]NaHCO3
   [/TD]
   [TD]Úc-TP-25kg
   [/TD]
   [TD] Điều chỉnh pH
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sodium bicarbonate
   [/TD]
   [TD]Natri bicacbonat
   [/TD]
   [TD]NaHCO3
   [/TD]
   [TD]TQ-TP-25kg
   [/TD]
   [TD] Điều chỉnh pH
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sodium chlorite
   [/TD]
   [TD]Natri clorua
   [/TD]
   [TD]NaCl
   [/TD]
   [TD]Tlan-CN-50kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sodium chlorite
   [/TD]
   [TD]Natri clorua
   [/TD]
   [TD]NaCl
   [/TD]
   [TD]TQ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sodium chlorite
   [/TD]
   [TD]Natri clorua
   [/TD]
   [TD]NaCl
   [/TD]
   [TD]Isarel-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sodium chlorite
   [/TD]
   [TD]Natri clorua
   [/TD]
   [TD]NaCl
   [/TD]
   [TD]Ấn độ-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sodium metabisulfit
   [/TD]
   [TD]Natri metabisunfit
   [/TD]
   [TD]Na2S2O5
   [/TD]
   [TD]Thái lan-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Bảo quản
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sodium metabisulfit
   [/TD]
   [TD]Natri metabisunfit
   [/TD]
   [TD]Na2S2O5
   [/TD]
   [TD]Đức-CN-25kg
   [/TD]
   [TD] Bảo quản
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sorbic acid
   [/TD]
   [TD]axit Socbic
   [/TD]
   [TD]C6H8O2
   [/TD]
   [TD]Nhật-TP-0,5kg
   [/TD]
   [TD] Bảo quản
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sorbic acid
   [/TD]
   [TD]axit Socbic
   [/TD]
   [TD]C6H8O2
   [/TD]
   [TD]TQ-TP-0,5kg
   [/TD]
   [TD] Bảo quản
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sorbitol solution 70%
   [/TD]
   [TD]Sorbitol
   [/TD]
   [TD]C6H14O6
   [/TD]
   [TD]Pháp-TP-270kg
   [/TD]
   [TD] Dung môi
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Sorbitol solution 70%
   [/TD]
   [TD]Sorbitol
   [/TD]
   [TD]C6H14O6
   [/TD]
   [TD]Indo-TP-270kg
   [/TD]
   [TD] Dung môi
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]SPAN 80
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Sing-DD-18kg
   [/TD]
   [TD] Dung môi
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Trietholamine
   [/TD]
   [TD]TEA
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Malai-DD-250kg
   [/TD]
   [TD] Chất nhũ hóa
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Tween80
   [/TD]
   [TD]Tween 80
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Sing-DD-20kg
   [/TD]
   [TD] Chất nhũ hóa
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]UNIQUAT QAC80
   [/TD]
   [TD]BKC- 80%
   [/TD]
   [TD]
   [/TD]
   [TD]Mỹ-80%-200kg
   [/TD]
   [TD] Khử khuẩn
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Zinc oxide
   [/TD]
   [TD]Kẽm oxit
   [/TD]
   [TD]ZnO
   [/TD]
   [TD]HQ-95%-20kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Zinc oxide
   [/TD]
   [TD]Kẽm oxit
   [/TD]
   [TD]ZnO
   [/TD]
   [TD]TQ-99.5%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Zinc oxide
   [/TD]
   [TD]Kẽm oxit
   [/TD]
   [TD]ZnO
   [/TD]
   [TD]TQ-99,7%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Zinc oxide
   [/TD]
   [TD]Kẽm oxit
   [/TD]
   [TD]ZnO
   [/TD]
   [TD]TQ-99,7%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Zinc sulfate hexahydrate
   [/TD]
   [TD]Kẽm sunphat
   [/TD]
   [TD]ZnSO4.6H2O
   [/TD]
   [TD]TQ-98%-25kg
   [/TD]
   [TD] Bổ xung vi lượng
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG]


   [/TD]
   [/TR]
   </tbody>[/TABLE]
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...