Rắn trun, rắn hổ hành sống

#1
Mình cung 2 loại rắn trun và hổ hành sống số lượng khoảng 100kg/ngày.
Rắn trun size sô 140.000
Rắn hổ hành 4-5con/kg 150.000, các loại lớn hơn giá cao hơn tí.
Liên hệ 0907578499 Hậu
 

#2
Mình cung 2 loại rắn trun và hổ hành sống số lượng khoảng 100kg/ngày.
Rắn trun size sô 140.000
Rắn hổ hành 4-5con/kg 150.000, các loại lớn hơn giá cao hơn tí.
Liên hệ 0907578499 Hậu
Để lại địa chỉ chính xác ban.giao dịch ở đâu...
 
#4
Mình cung 2 loại rắn trun và hổ hành sống số lượng khoảng 100kg/ngày.
Rắn trun size sô 140.000
Rắn hổ hành 4-5con/kg 150.000, các loại lớn hơn giá cao hơn tí.
Liên hệ 0907578499 Hậu
Tôi mua 10kg rắn hổ hành có giao k
 
#7
Mùa khô rắn tự nhiên ít dần, giá rắn tăng chút nhé
Trun, hổ hành size 3 đồng giá 180k
cám ơn đã xin tin!
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH