THANH LÝ ĐÀN NHÍM

nhimvanganquy

Nhà nông tập sự
#1
<p><font size="2">cần thanh l&yacute; đ&agrave;n nh&iacute;m đẹp đang sinh sản gi&aacute; cực rẻ :</font></p><p><font size="2">_ 5 đ&ocirc;i nh&iacute;m bố mẹ đang mang bầu sắp đẻ :gi&aacute; 11tr/ đ&ocirc;i </font></p><p><font size="2">_ 4 đ&ocirc;i nh&iacute;m bố mẹ vừa t&aacute;ch con : gi&aacute; 9tr/ đ&ocirc;i </font></p><p><font size="2">_ 4 đ&ocirc;i nh&iacute;m con vừa t&aacute;ch mẹ gi&aacute; 4 triệu/ đ&ocirc;i</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp; v&igrave; điều kiện gia đ&igrave;nh chuyển nh&agrave; đi l&agrave;m kinh tế mới n&ecirc;n b&aacute;n rẻ </font></p><p><font size="2">(thanh l&yacute; cả đ&agrave;n , kh&ocirc;ng b&aacute;n lẻ )</font></p><p><font size="2">b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ : 0972984772</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê đình nghĩa
- Địa chỉ: nguyên giáp - tứ kỳ - hải dương
- Điện thoại: 0972984772 - Fax:
- email: codon_motvisao_1982@yahoo.com
 

nhimvanganquy

Nhà nông tập sự
#9
ao không có liên quan; dịch bệnh làm chết trâu bò; không còn vật nào để nuôi nữa thì nuôi nhím là số 01; nhím không bệnh tật....
anh này nói đúng . giá nhím trong tương lai gần chắc chắn sẽ tăng ,ai kiên trì sẽ có thành công .tôi do điều kiện bắt buôc phải bán để vào nam thu hoạch rẫy nên phải bán. chứ không phải tôi muốn bán phá giá đâu
 
#10
Dịch Tai xanh trên lợn

Trong ngày, có báo cáo phát sinh ổ dịch tai xanh tại tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Long An: Trong các ngày 06/9 và 07/9/2011, dịch tai xanh đã xảy ra trên đàn lợn của 12 hộ gia đình thuộc các xã Vĩnh Công và Hiệp Thạnh của huyện Châu Thành. Số lợn mắc bệnh là 467 con trong tổng đàng 746 con; trong đó chết và tiêu hủy 05 con. Hiện tại, Chi cục Thú y cùng với chính quyền địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Hiện nay, cả nước còn tỉnh Long An có dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày.


http://www.cucthuy.gov.vn/index.php...-cầm-lmlm-và-tai-xanh-ngày-19/9/2011&Itemid=1
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH