TIM ĐỐI TÁC

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty Thương mạiTrung việt
- Địa chỉ: số nhà B5 TT2 Khu Đô Thị Bâc Linh Đàm, Q Hoang Mai Ha Nội
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX 04 2241 4923
- email: vuonsinhthaitrungviet@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH TM Trung Việt ch&uacute;ng t&ocirc;i đang l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền sản phẩm Vườn Sinh Th&aacute;i. Đ&acirc;y l&agrave; một sản phẩm sạch, kh&ocirc;ng độc hại, kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường v&agrave; d&ugrave;ng cho tất cả c&aacute;c loại vật nu&ocirc;i v&agrave; c&acirc;y trồng. Sản phẩm Vườn Sinh Th&aacute;i được sản xuất bằng c&ocirc;ng nghệ Na N&ocirc; ti&ecirc;n tiến nhất tr&ecirc;n thế giới hiện nay. Với c&aacute;c nguy&ecirc;n tố vi lượng được bổ sung như: Cu, Fe, Bo, Zn, I...sẽ c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m tăng chất lượng sản phẩm, tăng năng suất c&acirc;y tr&ocirc;ng (Qua m&ocirc; h&igrave;nh khảo nghiệm c&ugrave;ng với Bộ NN Việt Nam c&aacute;c nh&agrave; Khoa học cho thấy sản phẩm vườn sinh th&aacute;i cho tăng năng suất c&acirc;y trồng so với m&ocirc; h&igrave;nh kh&ocirc;ng sử dụng sản phẩm l&ecirc;n tới tr&ecirc;n 30%). Ngo&agrave;i ra khi sử dụng sản phẩm Vườn sinh th&aacute;i cho c&acirc;y trồng c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng giảm được từ 30-50% c&aacute;c loại ph&acirc;n b&oacute;n.đặc biệt trong chăn nu&ocirc;i khi ứng dụng sau 15 ng&agrave;y m&ugrave;i h&ocirc;i ph&acirc;n giảm tối đa. Sau hơn 3 năm mở rộng thị trường tại VN Sản phẩm đ&atilde; được người d&acirc;n lựa chọn v&agrave; tin d&ugrave;ng. Do nhu cầu v&agrave; mở rộng thị trường tại Việt Nam n&ecirc;n c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m v&agrave; mở rộng đại l&yacute; tại VN đặc biệt l&agrave; khu vực Miền Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n, v&agrave; ĐBSCL. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hỗ trợ tối đa về chế độ cho c&aacute;c Đại l&yacute;. Chi tiết li&ecirc;n hệ:<br />Mr LỘC Trưởng P. Kinh Doanh - C&ocirc;ng ty TM Trung Việt .<br />ĐT: O984 023 568<br />tham khảo th&ecirc;m qua Website: vuonsinhthaitrungviet.com </p><p>đặc biệt trong thời gian g&acirc;n đ&acirc;y được rất nhiều c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng đua tin về hiệu qua của vi&ecirc;c &aacute;p dụng sản phẩm<br /></p>
 

A-Z

Nghiệp dư
#2
Thì ra công ty bác ngay gần nhà em. Hôm nào rảnh ghé qua chỗ bác tham quan. Chúc công ty bác kinh doanh phát đạt!
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH