• xin chỉ giúp cách chăm sóc mai trắng và kt ghép mtrắng vào mvàng

  Thảo luận trong 'Cây cảnh - bonsai' , 1/3/11

  1. vi ngay mai Nhà nông nghiệp dư

   hiện giờ em có một cây mai trắng ,hồi mới mua thì nó tươi tốt lắm sau vaì tháng thì nó èo uột quá .xin hỏi các bác cách chăm sóc mai trắng này như thế nào em thấy nó khó 'ăn' hơn mai vàng quá , và cách ghép vào mai vàng ?cảm on các bác
    
   Đang tải...
  2. anhmytran

   anhmytran Nhanong.Com

   Bài viết:
   6.800
   Đã được thích:
   4.990
   Nghề nghiệp:
   Về hưu
   Mai trắng có thể ghép với Đào, Mận, vì chúng có bà con với nhau .
   Mai Vàng không có bà con với Mai Trắng, nên ghép vào nhau chưa
   chắc có được hay không . Bạn cứ làm xong, rồi cho bà con biết tin
   vui nhé. Đó là một phát kiến tầm cỡ đấy.
   *
   Mai Trắng là cây mọc rất khoẻ, mọc hoang tùm lum thành rừng ngoài
   bắc . Đào cũng mọc hoang ở Mỹ, nhưng không thấy Mận Mơ hoang . Có
   lẽ trong Nam nóng quá, nên cây Mai khó mọc chăng? Dù sao, các cây
   Mơ trồng ở các đền chùa trong Nam đã có hàng mấy trăm năm lịch sử,
   là một bằng chứng Mơ có thể sống tốt trong Nam .
   *
   Cách chiết ghép Mơ cũng như cách cách chiết ghép các cây gỗ khác .
   Bạn chịu khó thực tập với các cây dại như Sim, Đước, Tràm, cho quen
   tay rồi mới ghép cây quý hiếm sau . Không nên hỏi lý thuyết những
   việc không có lý thuyết hay ít lý thuyết, mà chỉ có kỹ năng tay nghề.
   *
    
  3. Mục-Tử

   Mục-Tử Nông dân @ VIP

   Bài viết:
   3.144
   Đã được thích:
   4.797
   <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> mới mua tươi tốt, sau vài tháng thành èo uột là do chăm sóc chưa đúng cách..lỗi thường gặp nhất trong trường hợp này là thừa phân , tưới thừa nước. hoặc không ngừa trị được bọ trĩ
   Ở Miền Nam..Mai trắng nguyên gốc rất khó chăm sóc…rất dễ chết, do đó người ta ghép chúng vào gốc mai vàng, dễ chăm sóc hơn..
   cách ghép mai bằng hình ảnh đây :

   http://agriviet.com/home/showthread.php?t=16630

   bạn nên search lại trong diễn đàn đã có nhiều bài về chăm sóc mai vàng
    
   Last edited: 2/3/11
   2 thành viên thích bài này.
  4. vi ngay mai

   vi ngay mai Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   262
   Đã được thích:
   40
   Nghề nghiệp:
   nong dan
   cám ơn bác Mục Tử nhiều. em dành thời gian chăm sóc nhiều lắm nhưng không hiểu sao nó không phát triền lá thì ít không mọc ra nhánh mới nữa.nhà em trồng nhiều mai vàng em mua laọi mai trắng này mục đích là để ghép vào mai vàng mà nó èo uột quá cắt nhánh để lấy mắt để ghép nữa chắc nó tiêu luôn
    
  5. henrythai

   henrythai Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   322
   Đã được thích:
   135
   Nghề nghiệp:
   IT
   Mai trắng, chắc chắncùng họ với mai vàng, chúng giống nhau đến 9:10 mà! Nói ra đều này không khéo Bà Con cười tui, vì đó là đều hiển nhiên mà! Chỉ khác là mai trắng yếu ớt hơn thôi! Nếu bạn ghép thành công mai trắng với mận, đào hay mơ, Thái tôi xin bái phục bạn 1001 lần luôn!! Nếu đúng như bạn nói thì chẳng còn gốc mai nào trị giá hàng chục hay hàng trăm triệu cả.
    
  6. Mục-Tử

   Mục-Tử Nông dân @ VIP

   Bài viết:
   3.144
   Đã được thích:
   4.797
   Mai trắng miền bắc là cây mơ đó nó cùng họ với mận nên ghép chung với nhau được
   http://www.vietnamica.net/op/2010/12/31/mai-trang-mien-bac/

   mai trắng miền nam..cùng họ với mai vàng
   do đó mai trăng miền bắc và mai trắng miền nam là 2 loài khác nhau
    
   1 person likes this.
  7. hoclachinh

   hoclachinh Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   511
   Đã được thích:
   109
   Nghề nghiệp:
   Giáo viên
   Vậy là cái vụ này: "Ông Miền Nam" hỏi "Ông Miền Bắc" trả lời rồi! :D
    
  8. Mục-Tử

   Mục-Tử Nông dân @ VIP

   Bài viết:
   3.144
   Đã được thích:
   4.797
   Bạn đừng nên mua mai trắng nguyên cây trồng từ hột..vì chúng rất yếu..rất dễ chết

   Nếu muốn có bo mai trắng..bạn nên mua cây mai vàng đã ghép mai trắng..dễ chăm sóc hơn..nhưng nên lưu ý là dù đã ghép trên gốc mai vàng, cây mai trắng này vẫn phải để chỗ tương đối ít nắng. vì lá mai trắng chịu nắng rất dở ( cháy lá )..nhất là mai trắng lá cẩm thạch ( mai Miến Điện)

   Mai trắng lá xanh chịu nắng khá hơn 1 chút nhưng ít người thích..

   Trên cây mai vàng lá xanh...có cành mai trằng lá cẩm thạch, giống như 1 nét chấm phá của sắc màu..trông nên thơ hơn
   Do mai trắng yếu nên khi ghép thêm vào mai vàng..người ta hay chọn vị trí ngọn hoặc gần ngọn...như thế cành mai trắng dù yếu vẫn có ưu thế để phát triển

   Bạn nên đến 1 vườn mai...mua 1 cây mai vàng đã ghép mai trắng khác..đem về chăm sóc để lấy bo
   cây mai trắng cũ...xem ra không còn bao nhiêu hy vọng rồi..

   chúc thành công
    
   2 thành viên thích bài này.
  9. anhmytran

   anhmytran Nhanong.Com

   Bài viết:
   6.800
   Đã được thích:
   4.990
   Nghề nghiệp:
   Về hưu
   Tôi có vào Nam và ở nhiều tháng, nhưng thực sự chưa để ý đến
   cây mai vàng, không biết nó có cùng họ với cây mai trắng không .
   Cây Mai trắng là cây Mơ. Ở ngoài bắc nó rất khoẻ, cùng với Mận
   và Đào, có thể lai vô tính (chiết ghép) và lai hữu tính, thành
   các cây các trái ăn chẳng ra đào, chẳng ra mận, chẳng ra mơ .
   Quăng hạt bậy bạ sau khi ăn trái, chúng mọc loạn xạ, trăm cây
   chết 99, cũng còn cây sống, thành Mơ dại, như Nguyễn Du đã tả:
   *
   Cỏ non xanh dợn chân trời
   Cành Mơ trắng điểm một vài bông hoa
   *
   Một mùa Xuân bình lặng, cây cối tốt tươi, rồi đến trẩy hội chùa
   Hương, quanh triền núi, dọc đường đến các chùa các động, là
   rừng Mơ . Trái mơ bán đong bơ dọc đường trẩy hội. Hoà Bình, Sơn
   Tây, Sơn Đông là những tỉnh Mơ mọc hoang rất nhiều, trong đó
   một phần Hoà Bình và cả Sơn Tây, Sơn Đông bây giờ đã là Hà Nội.
   Tào Tháo mời Lưu Bị đến nhắm rượu với Mơ xanh . Tôi thích nhất
   Mơ xanh ngâm đường và muối, chảy nước ra, pha loãng uống mùa hè
   thả vài cục đá lạnh vào, cảm giác mát rượi đến từng tế bào.
   *
   Mùa hè ngoài bắc cũng nóng không thua miền Nam, nhiệt độ mười
   năm cũng có ít nhất 1 ngày nóng hơn thân thể người, có thể lên
   hơn 40 độ C. Thế mà Mai vẫn sống tốt. Miền Bắc khác miền Nam
   là có 4 mùa nhiệt độ . Mùa đông lạnh lắm, cứ 10 năm thì có vài
   giờ ban sáng xuống tới dưới 7 độ C. Mai, Mận, Đào là những cây
   rụng lá mùa đông, và sau đó chúng mọc lên mạnh mẽ sau Tết ta .
   Có lẽ đất trồng của bạn không đủ dày và không có chất khoáng thích
   hợp nên Mai khó sống chăng?
   *
   Nếu bác Mục Tử chắc rằng Mai Trắng và Mai Vàng có thể ghép tốt,
   thì gây mấy trăm cây Mai Vàng giống, đưa ra bắc ghép Mai Trắng,
   rồi mang trở lại trong Nam mà nuôi cho lớn, tránh được khí hậu
   không thích hợp trong thời gian ghép.
   *
    
   1 person likes this.
  10. Mục-Tử

   Mục-Tử Nông dân @ VIP

   Bài viết:
   3.144
   Đã được thích:
   4.797
   Bác anhmytran hiểu nhầm rồi..
   Muc tui quả quyết vói bác rằng : mai vàng miền nam không thể ghép với mai trắng miền bắc được
   vì chúng là 2 chủng loài khác nhau

   Mai vàng miền nam chỉ ghép được với mai trắng của miền nam...vì thực ra mai trắng miền nam chỉ là 1 dạng đột biến của mai vàng
    
   2 thành viên thích bài này.
  11. henrythai

   henrythai Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   322
   Đã được thích:
   135
   Nghề nghiệp:
   IT
   Xin chân thành cảm ơn Bà Con, Thái đã quá ngu mụi rồi! Hi hi . . . Quả thật là tầm hiểu biết còn quá nông cạn. Nhân tiện xin hỏi Bà Con, Mai Trắng này có thể trồng ở miền nam được không? Có thể ra hoa không? Nếu được, Thái sẽ tìm một cây về trồng, vì hoa đẹp quá!

   [​IMG]
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...