Xin số điện thoại anh desertrose

sv.dung

Nhà nông tập sự
#1
Em báo cáo với các bác là em làm đủ kiểu rùi mà hồ cá của em vẫn bị nước đục mặc ju là đã có lọc ly tâm và lọc lắng vi sinh.
Giờ em rất cú cái hồ cá của em lắm lắm em đang cần 1 người chỉ em cách làm đạt hiệu wa và 1 người đã có kinh nghiệm thực tế..
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH