Resource icon

Ảnh hưởng của việc sử dụng mở cá làm thức ăn chăn nuôi heo 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Kết quả cho thấy sử dụng mỡ cá vào thức ăn trong suốt thời gian dài từ khoảng
65 ngày tuổi đến xuất chuồng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà chăn nuôi và nâng
cao chất lượng quầy thịt. Khi bổ sung mỡ cá trễ hơn, lúc 91 ngày hoặc 119 ngày tuổi
thì heo thí nghiệm cũng có cải thiện tăng trưởng và hiệu quả kinh tế tốt hơn đối chứng
nhưng sự khác biệt không rõ bằng như khi bổ sung mỡ cá ngày từ lúc 65 ngày tuổi.
  • Like
Reactions: triệu anh hào

Latest reviews

D
  • Deleted member
  • 5.00 star(s)
  • Version: 2014-03-04
Mình rất thích bài viết của anh, chúc anh mua may bán đắt nhé.
http://congtyquangcao.tk/


Back
Top