Resource icon

Bổ sung chế phẩm magie trên thịt heo 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Trong quá khứ các tác động chính trong đặc tính chất lượng như màu sắc, khả năng giữ nước đã được thực hiện qua cải thiện di truyền giống đặc biệt là chọn lọc để giảm bớt gen có ảnh hưởng đến các vấn đề này. Tuy nhiên cũng đã có nhiều các nghiên cứu hướng đến tiềm năng dinh dưỡng để cải thiện chất lượng thịt heo vì nó chiếm tỉ lệ cao trong giá thành sản phẩm. Do đó các nhà nghiên cứu đã tìm cách bổ sung các chế phẩm vào trong
khẩu phần thức ăn để nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, giúp heo phát triển tốt, giảm tiêu tốn thức ăn và hạ giá thành sản phẩm để đem lại hiệu quả cao nhất cho nhà chăn nuôi.


Back
Top