Resource icon

Bước đầu nghiên cứu sâu đục quả Maruca vitrata và thiên địch của chúng 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Rau là cây thực phẩm không thể thiếu được trong bữa ăn hàng ngày của con
người. Đậu rau là cây trồng có vai trò quan trọng trong hệ thống luân canh làm tăng
thu nhập cho người nông dân, đồng thời cung cấp vitamin và chất khoáng cho con
người. Đậu rau là cây trồng thường bị nhiều loài sâu gây hại làm giảm năng suất,
phẩm chất như sâu đục quả, rầy xanh, bọ trĩ, sâu cuốn lá. Trong đó sâu đục quả
(Maruca vitrata G.) là loài sâu gây hại chính hiện nay. Để phòng trừ chúng nhằm
bảo vệ năng suất và sản lượng đậu rau thì biện pháp duy nhất hiện nay đối với nông
dân vẫn là dùng thuốc bảo vệ thực vật với chủng loại, số lượng và số lần dùng rất
cao trong mỗi vụ gieo trồng. Với việc sử dụng thuốc thường xuyên với cường độ
thuốc rất cao đã gây tác hại nghiêm trọng trên nhiều mặt như là: làm giảm chất
lượng sản phẩm, làm giảm quần thể thiên địch và môi trường đồng ruộng; càng thúc
đẩy tính chống thuốc của sâu đục quả Maruca vitrata G. làm cho quần thể sâu hại
bùng phát, đồng thời gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sản xuất và người sử dụng
sản phẩm, tăng chi phí Bảo Vệ Thực Vật và làm giảm hiệu quả kinh tế của quá
trình sản xuất.

Nhằm góp phần giải quyết những yêu cầu trên, được sự phân công của bộ
môn Bảo vệ Thực vật khoa Nông học trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
với sự hướng dẫn của th.s Trần Thị Thiên An, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài.


Back
Top