Resource icon

Chế biến nông sản : bạch tuộc 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Công ty cổ phần thủy hải sản Sài Gòn (SG.FISCO) là một công ty chuyên sản
xuất và chế biến các mặt hàng thủy hải sản. Tuy mới được thành lập tháng 07/2003
nhưng sản phẩm của SG.FISCO đã trở nên quen thuộc đối với thị trường trong và
ngoài nước. Hiện nay, công ty đã xây dựng thành công chương trình quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO.9001 và đang gấp rút hoàn thành chương trình quản lý chất
lượng theo HACCP.

Được sự đồng ý của Phòng Kỹ Thuật thuộc Công ty cổ phần thủy hải sản Sài Gòn, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài:
”XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN TỚI HẠN CỦA ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI H?N T?I
CÔNG ĐOẠN LUỘC CỦA MẶT HÀNG BẠCH TUỘC CẮT LUỘC”.


Back
Top