Resource icon

Điều tra hiện trạng bệnh Tristeza VA BENH VANG LA Greening 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Đối với bệnh Tristeza, từ trước đến nay chỉ có dòng gân trong được báo cáo
và cho là dòng nhẹ, tuy nhiên những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng dòng gây
lõm thân có hiện diện ở Việt Nam trên cây chanh tàu ở Long Tuyền, Tp Cần Thơ.
Dòng gây lõm thân là dòng gây hại rất nặng trên cây có múi trên thế giới, trong đó .............
  • Like
Reactions: cam buoi


Back
Top