Resource icon

Giải pháp bảo tồn tài nguyên thú rừng 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Lợn rừng, rái cá, chồn, trăn, rắn, rùa là những loài phổ biến và có số lượng lớn, đại diện cho lớp thú và bò sát đang cư trú tại Khu bảo tồn. Trong đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy 9 loài thú thuộc dạng qúi hiếm đặc thù cho hệ sinh thái rừng tràm như rái cá mũi lông, mèo cá, dơi ngựa lớn, sóc lửa... Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện thêm một loài thú mới là sóc đuôi ngựa và đã đưa bổ sung vào danh sách thú Việt Nam cần được bảo vệ
Back
Top