Giáo trình xử lý ra hoa

Giáo trình xử lý ra hoa 2016

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Xử lý ra hoa của tác giả Trần Văn Hậu gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, Chủ yếu đọc để hiểu về quá trình sinh lý của cây, giúp việc xử lý ra hoa được dễ dàng hơn.

71.jpg

Latest reviews

D
  • Deleted member
  • 5.00 star(s)
  • Version: 2016
cám ơn rất nhiều!
Rất bổ ích, cám ơn.
D
  • Deleted member
  • 5.00 star(s)
  • Version: 2015-04-09
Thanks
D
  • Deleted member
  • 5.00 star(s)
  • Version: 2015-04-09
hay
Back
Top