Resource icon

Hiện trạng sản xuất giống tôm sú 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Nhằm tìm hiểu hiện trạng nghề sản xuất giống tôm sú tại huyện Ninh Hải,
tỉnh Ninh Thuận và được sự chấp thuận của khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thực hiện đề tài: “Hiện trạng sản
xuất giống tôm sú ở một số xã thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận”.
Qua đề tài này chúng tôi sẽ điều tra để tìm hiểu và thu thập số liệu về tình
hình sản xuất giống tôm sú cũng như tìm hiểu về qui trình kỹ thuật đang được áp
dụng ở các địa phương trong huyện.
Back
Top