Resource icon

Hình ảnh về triệu chứng thiếu dinh dưỡng trên cây trồng 2014-03-03

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
  • Author khucthuydu
  • Creation date
Hình ảnh về triệu chứng thiếu dinh dưỡng trên cây trồng

Hình ảnh về triệu chứng thiếu dinh dưỡng trên cây trồng, xem qua và có thể phân biệt cây trồng đang thiếu nguyên tố dinh dưỡng gi .Author
khucthuydu
Downloads
46
Lượt xem
133
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 1 ratings

Latest reviews

D
  • Deleted member
  • 5.00 star(s)
  • Version: 2014-03-03
like


Top