Resource icon

Hình ảnh vườn lan Gia Huy(Bạch) 2014-03-03

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Một vườn lan lớn với trên 1ha nằm ở quận Bình Tân, quốc lộ 1A. Chuyên Mokara & Vanda cắt cành.

Hình ảnh tham khảo chụp tại vườn


Back
Top