Resource icon

Khảo sát nuôi tôm hùm lồng tại Phú yên 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Phú Yên – do địa hình của tỉnh khúc khuỷu đã tạo nên nhiều eo, vũng, vịnh: vũng Rô, vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông là những ngư trường khai thác tôm hùm giống hàng năm đáp ứng cho nhu cầu nuôi không chỉ cho các vùng nuôi trong tỉnh, mà còn cung cấp con giống cho các tỉnh khác như Đà Nẵng, Khánh Hoà.

Tính đến nay cả nước có khoảng 25.000 lồng nuôi thì riêng tỉnh Phú Yên đã chiếm tới gần 15.000 lồng và tập trung chủ yếu ở huyện Sông Cầu 11.000 lồng với
sản lượng 155 tấn/năm.
Back
Top