bánh dầu

  1. Hỏi về phân bánh dầu

    Hỏi về phân bánh dầu

    Theo truyền thống thì bánh dầu phộng (khô dầu) sau khi ép lấy dầu thì nông dân dùng ngâm hoặc ủ làm phân bón tưới bón cho cây rất tốt. Tôi chưa hiểu rõ lắm về loại phân này như thành phần của nó như thế nào? dùng theo cách nào thì hiệu quả tôt nhất? cũng như có cần lưu ý gì khi dùng hay không...


Back
Top