bột lông vũ

  1. Phẫu thuật heo dính ruột - YouTube

    Phẫu thuật heo dính ruột - YouTube

    Khi ruột heo dính nhau. Heo tầm 40kg sẽ không lớn được có thể dẫn đến tử vong
  2. hathu-yeunongnghiep

    SẢN XUẤT BỘT LÔNG VŨ TỪ PHẾ PHẨM GIA CẦM - RECLAIMING FEATHER WASTE

    Theo báo cáo của tổ chức Gia Cầm của Úc CRC, lông gà có thể mang lại một nguồn thu nhập tiềm năng cho ngành chế biến gia cầm. Lông gà/vịt chiếm từ 8 - 10% trọng lượng của gà lông (gà chưa giết thịt). Hiện nay mỗi năm các công ty chế biến gia cầm của Úc thải ra khoảng 86.000 đến 111.000 tấn lông...


Back
Top