cà tím

  1. TRỒNG CÀ TÍM XEN CANH

    TRỒNG CÀ TÍM XEN CANH

    Năm ngoái, tôi trồng bí xen canh trong vườn thanh long; thấy dễ ăn. Tuy nhiên, ta không thể trồng lien tục một loại cây trên cùng khu đất, vì dễ nhiễm sâu bệnh lưu cửu. Do vậy mà tôi đã tìm loại cây khác thay thế để trồng xen canh cho năm sau. Tham khảo...


Back
Top