chăm sóc mai

  1. Chăm sóc cây mai trong chậu

    Chăm sóc cây mai trong chậu

    Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng. Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau: - Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân...
  2. Tóm tắt chăm sóc cây mai trong chậu

    Tóm tắt chăm sóc cây mai trong chậu

    Để chăm sóc được cây mai sau tết cho khỏe mạnh, thì cây mai của bạn được chọn trong chợ hoa xuân phải được lựa ra từ cây mai đang khỏe mạnh đã ( đẹp nữa) Chọn mai : Nhất gốc, nhì thân , tam chi. Tứ diệp Gốc rễ càng đẹp giá càng cao, thân đẹp khúc chiết nhỏ dần theo độ cao Rồi đến chi cành...


Back
Top