cầy vòi hương

  1. Con chồn hương ( cầy vòi hương) đôi điều hiểu biết

    Con chồn hương ( cầy vòi hương) đôi điều hiểu biết

    Con cầy vòi hương đã được nuôi mấy năm rồi. Nhưng hiện nay có người vẫn nhầm lẫn giữa cái tên chồn hương và cầy vòi hương. Con mà tôi muốn nói là con cầy vòi hương đã bị mọi người gọi nhầm là con chồn hương. Con chồn này có người gọi nó con chồn cà phê. Vì nó ăn trái cà phê chính ỉa ra , lấy...


Back
Top