gà chọi

  1. Loan Nguyen

    Nuôi gà chọi lai : Diện tích nhỏ, thu nhập lớn

    Từ 5 hộ thí điểm nuôi gà chọi lai cho hiệu quả cao ở ấp Trùm Thuật A và Trùm Thuật B, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, qua 1 năm mô hình này đã nhân rộng trên 30 hộ nuôi. Tham gia nuôi gà chọi từ khi mô hình của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư được triển khai, chị Võ Kiều Hân, ấp Trùm...


Top