gia cầm

  1. kiến thức cơ bản trong nghề ấp nở gia cầm , thủy cầm. cho nông hộ

    kiến thức cơ bản trong nghề ấp nở gia cầm , thủy cầm. cho nông hộ

    trong chăn nuôi kết hợp thì các giống gia cầm ,thủy cầm được bà con mình chú ý nhiều nhất. vì chúng là động vật tầm thấp ,có thể sử dụng vườn cây ao cá vvv để chăn thả.và nhất là vốn đầu tư thấp .thu hồi vốn nhanh . để nâng cao thêm hiệu quả kinh tế . nhiều anh em đã dùng đến kỷ thuật ấp nhân...
  2. Chuyển đổi giới tính gia cầm từ phôi.

    Chuyển đổi giới tính gia cầm từ phôi.

    Trứng gia cầm là 1 phôi được hình thành ngay trong cơ thể mẹ có n nhiễm sắc thể, khi 2 nhiễm sắc thể của bố và mẹ tập hợp lại, một hợp tử lưỡng bội 2n ra đời (trứng đã thụ tinh). Vậy ta đã khẳng định được giới tính chưa? Và ta cũng biết Tinh trùng có 2 nhiễm sắc thể quy định giới tính đó là X...
Back
Top