growtainer

  1. Ý TƯỞNG MỚI - TRỒNG RAU TRONG CONTAINER

    Ý TƯỞNG MỚI - TRỒNG RAU TRONG CONTAINER

    Trồng rau công nghệ cao chỉ với diện tích của một chiếc container 40feet Tuần qua một chiếc Container trồng rau đã được đưa đến Trung Tâm nghiên cứu mở rộng Texas A&M tại Dallas, Texas. Đây là mẫu container do hai người bạn thân là 2 doanh nhân nhiều kinh nghiệm ở Texas nghiên cứu chế tạo dùng...


Back
Top