hữu cơ

  1. Loan Nguyen

    "Vũ khí sinh học" trong canh tác hữu cơ (Metarhizium anisopliae )

    Metarhizium anisopliae "Vũ khí sinh học" trong canh tác hữu cơ Metarhizium anisopliae Nấm ký sinh côn trùng Nấm ký sinh côn trùng được phát hiện cách đây hơn 150 năm và có khoảng hơn 700 loài đã được xác định và mô tả (Kunimi, 2004). Tiềm năng của các loại nấm này là rất lớn, người ta đã...
  2. Lê Xuân Định

    Thảo luận Permaculture, mô hình Vườn rừng sinh thái, nông nghiệp tự nhiên và hữu cơ

    Chào bà con và các bạn quan tâm đến rau sạch, nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ, và các mô hình nuôi trồng phối hợp rừng - vườn - ao - chuồng. Mình muốn giới thiệu và thảo luận với các bạn về mô hình "permaculture", một mô hình nông nghiệp bền vững mô phỏng theo các hệ sinh thái trong tự...