khoai tây

  1. nongdanvuive

    Trồng khoai tây tại nhà 'dễ như bỡn'

    Làm theo các bước sau để học cách trồng khoai tây trong chậu hoặc xô, thùng tại nhà. Khoai tây phát triển rất dễ dàng, thậm chí trong những không gian nhỏ và các loại chậu/thùng… Hơn nữa, bạn có thể biến chế biến vô số món ăn với khoai tây, từ những món salad cho đến món ăn vặt. Khoai tây cần...


Back
Top