lâm sản

  1. D

    Công tác quản lý lâm sản: như đứa con bị bỏ rơi

    Nếu nhìn nhận rừng nói chung và lâm sản trong rừng nói riêng như những tài sản thì chủ sở hữu (là chúng ta) chí ít cũng cần cân bằng gữa “bảo vệ” và “sử dụng” chúng. Tuy nhiên, lâu nay, công tác quản lý Nhà nước về vấn đề này có vẻ như lại không làm như vậy! Tục ngữ có câu “Rừng vàng, biển...


Back
Top