nấm mối

  1. trồng nấm mối, tôi có ý này

    trồng nấm mối, tôi có ý này

    chào bà con, em dân vùng nhiều nấm mối, nhưng mấy năm nay nấm mối mất dần, mong muốn có cách gì đó trồng được nấm này. sau thờ gian dài suy nghĩ, tiêu hao sức lực, nghĩ rồi bỏ bao nhiêu ý tưởng, nay em đang dừng ở ý này, các bác coi thử: nuôi mối trong những cái thùng ( tùy các bác thiết kế sao...
  2. trồng nấm mối

    trồng nấm mối

    Bà con có ai biết trồng nấm mối chỉ cho em với:2cat:


Back
Top