phân chuồng

  1. Phân chuồng và cách sử dụng hiệu quả phân chuồng.

    Phân chuồng và cách sử dụng hiệu quả phân chuồng.

    Thời gian gần đây Ngaytrovellcd gặp khá nhiều các vấn đề về phân chuồng nhất là với phân bò và phân heo. Hôm nay xin mạo mụi lập topic này mong anh chị em cùng thảo luận để có được phân chuồng tốt nhất và cách sử dụng mang lại hiệu quả nhất. Trước giờ...


Back
Top