phun thuốc

  1. haclong !

    Kỹ thuật phun thuốc BVTV lên cây trồng !

    Chào ! Tôi tin là 99% nông dân bàn phím không biết phun thuốc và trên 50% nông dân có 5 năm kinh nghiệm làm nông trở lên không biết phun thuốc. Thường thì người ta vào face của tôi để hỏi xem nên phun loại thuốc nào cho vườn đu đủ bị bệnh chứ chưa ai hỏi tôi nên phun như thế nào cả. Năm xưa...


Top