rắn mối

  1. hoangthang

    Rắn mối....bánh xe đổ của ngành nông nghiệp.

    sự bắt đầu Ngày 20/08/2012, một tai nạn nhỏ khiến tôi tạm ngưng công việc văn phòng để dưỡng bệnh. Lại đúng vào thời điểm các công ty đểu ế. Ôi chao cái cảm giác ngán ngẫm khi phải đi làm trở lại. Suốt 4 năm rồi còn gì, cứ sáng đi tối về, đồng luơng thì ít ỏi. Tôi tìm kiếm các phương tiện truyền...


Back
Top