ruồi lính đen

  1. J

    Thảo luận Mời hợp tác ứng dụng ruồi Lính Đen xử lý phân

    Mình nghiên cứu và nhân giống loại ruồi Lính Đen (RLĐ) được gần hai năm rồi. Quy trình nhân giống đã tương đối ổn, sử dụng nguồn thức ăn là hèm bia và xác mì. Giờ mình muốn thay thế bằng các nguồn phân gia súc, gia cầm để giảm chi phí sản xuất. Nhưng do...
  2. Yên Sơn

    Thảo luận Gây nuôi ấu trùng Ruồi lính đen (BSF) - Tính khả thi và hiệu quả kinh tế?

    Tôi rửa tay gác kiếm, từ giả thương trường về quê chăn nuôi được gần năm nay. Dự án nuôi dòi làm thức ăn chăn nuôi của bạn jnbgyuđã hấp dẫn tôi ngay từ đầu, với ý tưởng gây nuôi Ruồi Lính đen lấy ấu trùng làm thức ăn cho những vật nuôi khác. Sau khi chia lại trứng giống từ bạn Phương ( jnbgyu)...


Back
Top