thất bại

  1. Những thất bại của nhà nông

    Những thất bại của nhà nông

    Chào cả nhà Agriviet ! Tôi lập chủ đề này với những mục đích sau: - trên tất cả các thông tin đại chúng toàn viết và đưa lên những mô hình thành công, mà không biết trước khi thành công họ đã bị thất bại thê thảm => Người nông dân tham gia => thất bại. - Người nông dân biết được những mô hình...
Back
Top