thủy canh

  1. Thủy canh - Trồng cây không cần đất

    Thủy canh - Trồng cây không cần đất

    Thủy Canh - Trồng cây không cần đât Thủy canh thường được định nghĩa như là "Trồng cây trong nước". Tuy nhiên do có rất nhiều môi trường tổng hợp được sử dụng để trồng cây nên có thể mở rộng định nghĩa thủy canh là " trồng cây không sử dụng đất". Từ nhiều thế kỷ trước ở vunAmmaaazon...


Back
Top