trồng tre

  1. MS12 _ Kỹ thuật trồng tre lấy măng

    MS12 _ Kỹ thuật trồng tre lấy măng

    VIDEO ONLINE được cung cấp bởi: Phòng Thông tin - Tuyên truyền Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia Bạn đọc có nhu cầu xem tại nhà vui lòng liên hệ với TTKN hoặc Agriviet.Com MS12a- Kỹ thuật trồng tre lấy măng - Tre lục trúc http://DATA.AGRIVIET.COM/videoplay/TRONGTROT/kY THUAT...


Back
Top