tưới tự động

  1. Hệ thống bón phân và thuốc trừ sâu tự động theo nước

    Hệ thống bón phân và thuốc trừ sâu tự động theo nước

    (Đã cập nhật phần phòng trừ nấm bệnh) +Trong công việc trồng cây, việc bón phân và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh là công việc thường xuyên, khá nặng nhọc và độc hại. +Ở nước ta, hầu hết hệ thống tưới nhỏ giọt đều đã bón phân theo nước. Riêng các hình...
  2. Làm hệ thống tưới. Dễ như tinh!(cập nhật thường xuyên)

    Thảo luận Làm hệ thống tưới. Dễ như tinh!(cập nhật thường xuyên)

    +Hiện nay, có nhiều người (kể cả báo, đài) cố tình hay vô tình dùng sai từ "phát minh, sáng chế" và "thiết kế". Sáng chế là tìm ra nguyên lý mới, phương pháp mới mà thế giới và trong nước chưa từng có, chưa từng làm chứ không phải vận dụng những kiến...


Back
Top