ve chó

  1. Giúp tôi cách tiêu diệt ve chó

    Giúp tôi cách tiêu diệt ve chó

    Nhà tôi có một em chó nhưng ve nhiều quá, khắp người nhất là hai lỗ tai. Bác nào biết cách tiêu diệt ve thì chỉ giúp nhé. Cảm ơn.


Back
Top