vật nuôi

  1. Đôi điều cần suy nghĩ khi quyết định nuôi vật nuôi mới

    Đôi điều cần suy nghĩ khi quyết định nuôi vật nuôi mới

    Trong các bản báo cáo, bản kế hoạch của các cơ quan Nông Nghiệp các cấp, và trong các bài phát biểu của các vị Lãnh đạo, cụm từ “nuôi con gì ,trồng cây gì” thường rất hay được nhắc tới. Có lẽ cụm từ này có sức ám ảnh ghê gớm, nếu không vì thế, bà con nông dân đã không đổ xô đi tìm kiếm những con...


Back
Top