xử lý ra hoa

  1. khucthuydu

    Giáo trình xử lý ra hoa 2016

    Xử lý ra hoa của tác giả Trần Văn Hậu gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, Chủ yếu đọc để hiểu về quá trình sinh lý của cây, giúp việc xử lý ra hoa được dễ dàng hơn.
Back
Top