Bán AE nào thick kim quýt - nguyet quoi HINH THÚ GIA RE

#1
Kim quýt từ hoành 13-15cm cao tu 20-23cm
Giá cây: 1.500.000 vnd (một triệu rưỡi)


Giá: 1.100.000 vnd (mọt triệu mốt)
mặt trước:


mặt sau:

Giá: 1.100.000 vnd


Nguyẹt quới
 

Top